Nájsť odpoveď na otázky ohľadom prípadného nárastu reálnej spotreby pri používaní nového benzínu BA95 E10 nie je možné od stola, ani surfovaním po internete. Odhliadnuc od faktu, že mediálny priestor je doslova zahltený hlúposťami samozvaných odborníkov a z každého je zrazu chemik s najvyššou kvalifikáciou, ide v prípade hodnotenia reálnej spotreby o veľmi zložitú problematiku. Na druhej strane, jednoduchý sedliacky rozum velí, že sa s prechodom od benzínu BA95 E5 k energeticky menej výdatnému BA95 E10 predsa len muselo aj v tejto oblasti niečo zmeniť. Očakávanie vyššej spotreby áut tak skutočne má svoju sedliacku logiku. Ako to teda je?

Problematike nových palív sa v redakcii Topspeed.sk venujeme pravidelne a dlhodobo ju sledujeme z viacerých rovín. Preto sme sa rozhodli nad možnými príčinami nárastu spotreby čitateľov nešpekulovať a osloviť najkompetentnejších. Ľuďom z rafinérií Slovnaft a OMV sme položili dve jednoduché otázky. Jedna smerovala k obsahu energie v litri paliva (čím viac energie v palive je, tým viac jej za svoje peniaze na čerpacej stanici do nádrže auta natankujete) a druhá k zložkám paliva, ktoré by mohli mať vplyv na reálnu spotrebu pri používaní benzínov E10. Tu ešte podotknem, že spotreba paliva závisí najmä od výhrevnosti paliva, t.j. od jeho energetického obsahu na jednotku objemu alebo hmotnosti (nás zaujíma objem, keďže na čerpacích staniciach platíme za liter, nie kilogram benzínu). A tu ťahá nový benzín E10 skutočne za kratší koniec. Pokúsili sme sa preto zistiť, či je naozaj možné, aby tankovanie nového „ekologického“ benzínu E10 malo na spotrebu auta tak výrazný vplyv, ako sa všeobecne tvrdí (v redakčnej pošte sa objavovali nárasty spotrieb o 1 až 2 l/100 km).

Spotreba narastie, ale nevšimnete si to

1. Ktorá zložka benzínu, okrem energetického obsahu, môže mať rozhodujúci vplyv na reálnu spotrebu benzínového auta? 

"Najvýznamnejším faktorom ovplyvňujúcim spotrebu je výhrevnosť paliva predstavujúca energetický obsah na jednotku objemu. Na výhrevnosť akejkoľvek zmesi má významný vplyv jej zloženie a chemická štruktúra jednotlivých zložiek. Týchto motorový benzín obsahuje viac ako 250 v rôznom zastúpení a zloženie sa navyše z dôvodu sezónnosti mení. Preto je mimoriadne náročné presne vyjadriť hodnotu výhrevnosti paliva."

2. Koľko energie obsahoval liter benzínu BA95 E5 a koľko benzín BA95 E10 a aký je rozdiel v energetickom obsahu týchto dvoch druhov palív?

"Hlavným rozdielom medzi palivami E5 a E10 je zvýšený podiel etanolovej zložky. Výhrevnosť je u etanolu oproti konvenčnej uhľovodíkovej zmesi nižšia. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že spotreba automobilového benzínu so zvyšujúcim sa obsahom etanolu stúpa. Hustota paliva, ktorá sa mení v závislosti od sezóny, úzko súvisí s výhrevnosťou – čím je vyššia, tým rastie aj výhrevnosť paliva. Môže sa teda stať, že letné palivo E10 bude mať v skutočnosti vyššiu výhrevnosť, než zimné palivo E5. Vzhľadom na výšku podielu etanolovej zložky v palive E10 vieme, že rozdiel výhrevnosti oproti E5 je iba na úrovni približne 1,7 % v neprospech E10. S tým súvisiaci rozdiel v reálnej spotrebe paliva medzi E5 a E10 dosahoval v rôznych štúdiách hodnoty v priemere cca 2 %. Ide teda o zmenu, ktorú bežný motorista za bežných prevádzkových podmienok s najväčšou pravdepodobnosťou nepostrehne."

Vyššia spotreba môže súvisieť s viacerými faktormi. Nové palivo E10 sa nej podieľa tiež, ale menej, než sa často všeobecne tvrdí.

Keď odpovede rozmením na drobné, podľa palivárov nie je za tak prudkým nárastom spotreby (1 až 2 l/100 km) rozhodne ich nový benzín BA95 E10. V tomto s nimi v podstate súhlasím. Energetický obsah nového benzínu E10 je síce nižší, takže na čerpacích staniciach, prakticky vzaté, za svoje peniaze naozaj dostávame o čosi menej energie, ale rozdiel je malý. Rast spotreby niekoľkých čitateľov ma však motivoval k tomu, aby sme si v budúcom článku povedali, čo všetko môže vplývať na reálnu spotrebu vášho auta (od technického stavu a sezónnosti paliva, až po niektoré vodičské zlozvyky a návyky, ktoré musíte pri používaní malých prepĺňaných benzínových motorov zmeniť). Zvýšená spotreba je totiž často skôr súčtom viacerých faktorov. Netvrdím však, že palivo nie je jednou z nich.

Potvrdili to aj Fíni

Zmenami energetického obsahu nových benzínov sa podrobne zaoberalo aj Fínske technické výskumné centrum. Jeho laboranti porovnávali benzíny BA95 E10 a BA98 E5. Palivá pred skúškami poslali na chemický rozbor, kde zistili, že v benzíne BA95 E10 bolo presne 9,4 % biozložky, zatiaľ čo v BA98 E5 jej bolo 4,7 %. V presných laboratórnych podmienkach potom skúšali šesť rôznych vozidiel s rokmi výroby od 1999 až po 2010. Podmienkou bolo, že všetky boli už z výroby automobilkami prispôsobené na spaľovanie paliva E10. Aj ich merania nakoniec potvrdili, čo tvrdia ľudia zo Slovnaftu a OMV. Kým na palivo BA98 E5 jazdili testované autá s priemernou spotrebou 10,23 l/100 km, na „ekologickejší“ benzín BA95 E10 zvládli merania so spotrebou 10,30 l/100 km. Reálny rozdiel v spotrebách bol len 0,07 l/100 km. Táto hodnota bola dokonca nižšia, než mala podľa teoretických prepočtov výskumníkov vyjsť. Viac podrobností o fínskej štúdii môžete nájsť TU.