Podľa predstaviteľov Združenia pre výrobu a využitie biopalív nie je dôvod na žiadnu paniku a nové palivo nebude pre motoristov znamenať tak dramatickú zmenu, ako sa mnohí obávajú. „Benzín 95 E10 je štandardný benzín, nie žiadny experiment. Dnes sa už masívne používa v Belgicku, Bulharsku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Luxembursku, Rumunsku aj v Holandsku. Od 1. januára 2020 sa k týmto štátom pridajú aj Slovensko, Maďarsko a Litva. Už dlhé roky sa však používa v USA, Kanade, Austrálii, Brazílii, v Indii a mnohých iných štátoch. Na toto palivo dnes skrátka jazdia stámilióny áut na celom svete. A v mnohých krajinách majú ešte starší vozový park ako na Slovensku,“ zaznelo z úst Ing. Radoslava Jonáša, experta na legislatívu v oblasti obnoviteľných zdrojov a zároveň konzultanta ZVVB.

Biozložka stúpne na 9 %

Podľa zákona schváleného NR SR v októbri 2019 sa na Slovensku zvýši obsah biozložky v najbežnejšom benzíne s oktánovým číslom 95 zo 6 až 7 % na hodnotu 9 %. Od súčasného paliva sa tak benzín E10 líši len väčším podielom biozložky. Podľa predstaviteľov ZVVB je nárast biozložky menší, než si verejnosť často myslí a nepredstavuje dvojnásobok súčasnej hodnoty. Ani tento nárast by však podľa ZVVB nemal starším motorom škodiť.

„Nie je možné tvrdiť, že benzín 95 E10 môže poškodiť motor alebo palivovú sústavu, pretože na to neexistuje relevantný podklad. Naopak, existujú rozsiahle relevantné štúdie, napríklad od Európskeho normalizačného ústavu, ktoré jednoznačne preukázali, že benzín E10 nemá negatívny vplyv na materiály, z ktorých sú motory a ich palivové sústavy vyrábané,“ pokračuje Jonáš. Podľa ZVVB sú autá spaľujúce E10 šetrnejšie k životnému prostrediu a nezaznamenávajú ani žiadny citeľný pokles výkonu, životnosti, ani spotreby.

Dnešné autá už majú štítok s možnosťou tankovania E10 často priamo na kryte nádrže.

Podľa štúdie E10 nepoškodzuje kovy, plasty ani elastoméry

Podľa rozsiahlej štúdie vypracovanej pre Európsky normalizačný úrad „Testy motorov s novými typmi biopalív a vývoj biopalivových noriem“, benzín E10 nemá žiadny negatívny vplyv na motor ani palivovú sústavu, je nekompatibilný iba s PUR (polyuretánovými) tesneniami, ktoré sa používali v starých autách.
 
Benzín E10 nemá žiadny negatívny vplyv na tieto časti motora a palivovej sústavy:
Kovy:
palivová nádrž a trubky z nerezovej ocele
palivová nádrž z hliníka
Plasty:
palivová nádrž z HDPE
palivové hadičky z PTFE
Elastoméry:
palivové hadičky z PTFE
hadičky a tesnenia z NBR
tesnenia z POM
ostatné výrobky z AEM, CPE, CSPE, HNBR a FKM. 

Kompatibilita s E10 vraj nie je problém

Uvedená štúdia tiež udáva, že 90 % áut  vyrobených od r. 2003 (max 16-ročné) je kompatibilných s benzínom E10, 100 % áut vyrobených od r. 2008 (max 11-ročné) je kompatibilných s benzínom E10 a väčšina áut vyrobených v EÚ od r. 2011 (max. 8-ročné) je kompatibilných dokonca s palivom E20 . Podľa výpočtov a odhadov ZVVB nebude mať so zavedením 95-oktánového benzínu E10 problém cca 99 % osobných aut na Slovensku.

Podľa predstaviteľov ZVVB  väčšine súčasného slovenského autoparku žiadne komplikácie v súvislosti s tankovaním paliva E10 nehrozia.

Vyšší podiel biozložky sa na cene paliva neodrazí

Podľa ZVVB je cenotvorba palív predovšetkým v kompetencii predajcov palív, nárast ceny by však mohol predstavovať max. 0,4 centa na liter paliva, čo je prakticky zanedbateľný vplyv. Viac podrobností, detailov a faktov okolo biopalív sa dočítate na webovom portáli Združenia pre výrobu a využitie biopalív.

Pýtajte sa

Nakoľko ide o veľmi zložitú a závažnú tému, o palive BA95 E10 a praktických aspektoch jeho používania spracovávame rozsiahlejší materiál. Zároveň nás čaká ďalšie osobné stretnutie s predstaviteľmi ZVVB. Ak na nich preto máte, v súvislosti s daným oficiálnym vyjadrením z dnešnej tlačovej konferencie, doplňujúce otázky, píšte nám ich do diskusie pod článkom.