Výrobcovia a importéri už nesmú odmietať prijatie reklamácie ani nijak obmedziť záruku, ak si majiteľ vozidla nechal vykonať opravu v inom než autorizovanom značkovom servise.

Ešte v roku 2004 nastala v Slovenskej republike v odbore autoopravárenstva zásadná legislatívna zmena. Do platnosti stúpilo "NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1400/2002 zo dňa 31. 7. 2002 o použití čl. 81 ods. 3 Zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd a jednania vo vzájomnej zhode v odvetví motorových vozidiel" - skrátene "Bloková výnimka".

Bloková výnimka je v platnosti od 1. 11. 2004

• dáva možnosť prevádzať nezávislým servisom značkový servis, údržbu a opravy aj nových automobilov v záručnej dobe a to bez straty záruky. Samozrejme pri dodržaní postupov a rozsahu prác predpísaných výrobcom automobilu a pri použití originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov,
• možnosť prístupu k technickým informáciám, dielenským príručkám, a to aj o nových automobiloch,
• možnosť prístupu k originálnym náhradným dielom, originálnej diagnostike a školeniam, a to nediskriminačne, včas a použiteľným spôsobom na rovnakej úrovni ako autorizovaným servisom,
• možnosť nakupovať originálne a kvalitatívne rovnocenné náhradné diely, informácie a diagnostiku od nezávislých distribútorov náhradných dielov.

Bloková výnimka odstraňuje prekážky, ktorými sa výrobcovia áut bránili konkurencii.

Európska komisia pre automobilový sektor zmenila pravidlá blokovej výnimky. Na rozdiel od minulosti sú automobilky povinné uznať reklamácie aj vtedy, ak vozidlo absolvovalo opravu v neautorizovanom servise.

Záruka nepadne

Najdôležitejšia zmena vstúpila do platnosti 1. júna 2010. Týka sa záručného a pozáručného servisu vozidiel. Dôvodom zmien je výrazný vzostup nákladov na opravy a údržbu v posledných rokoch, ktoré podľa komisie tvoria až 40 % nákladov na prevádzku vozidla. Brusel preto rozhodol, že spotrebiteľ má právo slobodne sa rozhodnúť, kde si dá auto servisovať. Skvelou voľbou je napríklad celoslovenská sieť kvalitných autoservisov Q-service.

Výrobcovia a importéri už nesmú odmietať prijatie reklamácie ani nijak obmedziť záruku, ak si majiteľ vozidla nechal vykonať opravu v inom než autorizovanom značkovom servise. Podľa nových pravidiel sú automobilky povinné poskytnúť technické informácie o danom type aj nezávislým servisom a musia uvoľniť tieto údaje pre vozidlá, ktoré získali typové osvedčenie po 1. septembri 2009. Novinkou je aj povinnosť automobiliek umožniť značkovým a neznačkovým servisom vybrať si náhradné diely od alternatívnych výrobcov.

Samozrejme, každý autoservis má v tejto súvislosti viacero povinností, ktoré majú zabezpečiť kvalitu prevedenej práce a tiež dokumentáciu k možnej spätnej kontrole v prípade uplatňovania záruky. Ide v zásade o tri hlavné oblasti povinností neautorizovaného servisu:

1. dodržať technologický postup predpísaný výrobcom auta,

2. použiť originálne, alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely,

3. nutnosť všetky práce a zásahy riadne zdokumentovať. To znamená vystaviť zákazkový list, zápis do servisnej knihy, check list, doklad o údržbe s presným rozpisom úkonov, faktúra a bloček.

Ak niektorá z týchto vecí chýba, záruka na auto môže byť ohrozená.