Veľká snaha a odhodlanie získať pre výrobu nové autá

VW Bratislava súťaží a v konkurencii 15 závodov značky. V priebehu roka 2019 hodnotili štyri oblasti, a to efektivita, kvalita, procesy a výmena skúseností a zlepšovacích návrhov s inými závodmi. Vďaka nasadeniu tisícok zamestnancov sa dostal bratislavský závod, ktorý vyrába 8 modelov pre 5 značiek, na prvú priečku. Zvýšenie efektivity závodov je jedným z hlavných cieľov stratégie značky Volkswagen pre produkciu a logistiku, ktorá bola predstavená na začiatku minulého roka. Do roku 2025 majú byť všetky závody o 30 % efektívnejšie, pričom Volkswagen Slovakia si predsavzal naplniť cieľ už do konca roka 2020!

Zvyšovanie efektivity je jedným z hlavných pilierov stratégie zameranej na zvyšovanie konkurencieschopnosti Volkswagen Slovakia. Zisk ocenenia dokazuje, že naše nasadenie v predchádzajúcom roku sa vyplatilo a som presvedčený, že nám pomôže v boji o nové produkty. Týmto by som sa chcel poďakovať všetkým kolegom a kolegyniam, ktorým záleží na budúcnosti našej spoločnosti a podávajú tie najlepšie výkony. Napriek silnej konkurencii sme dosiahli skvelý výsledok,“ povedal Dr. Oliver Grünberg, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagen Slovakia.

„Naši kolegovia a kolegyne prispeli s veľkou angažovanosťou a odbornosťou k tomu, aby bola výroba v závode ešte efektívnejšia. Ocenenie si vo veľmi silnej konkurencii oprávnene zaslúžili. Našliapnuté smerovanie si chceme a so zreteľom na budúcnosť musíme dôsledne udržať. To platí obzvlášť na pozadí globálnej ekonomickej a politickej neistoty a naďalej sa zostrujúceho konkurenčného boja,“ uviedol Dr. Andreas Tostmann, člen predstavenstva značky Volkswagen pre produkciu a logistiku.

Apel na vládu SR pre stabilnejšie podnikateľské prostredie

"Automobilový priemysel zažíva náročné obdobie. V neľahkých podmienkach je hlavnou úlohou vedenia bratislavskej automobilky získať nové produkty a zabezpečiť tak budúcnosť závodu, a tým aj stabilitu pracovných miest do ďalších rokov. V bratislavskom závode sme urobili všetko preto, aby sme splnili ciele aby mal tú najlepšiu východ iskovú pozíciu pri rozhodovaní o pridelení nových produktov jednotlivým závodom. V minulom roku sme sa s tým najväčším nasadením pustili do zvyšovania efektivity, a zároveň sa nám podarilo uzavrieť kolektívnu zmluvu, ktorou sme dokázali koncernu našu stabilitu," uviedol Dr. Grünberg. Ako však dodal: Dôležitú rolu v tomto smere hrá aj atraktivita podnikateľského prostredia. Napriek intenzívnej snahe mnohých podnikateľských subjektov a konštruktívnym návrhom na zlepšenie podnikateľského prostredia zo strany zamestnávateľov k pozitívnym rozhodnutiam doposiaľ neprišlo. Preto naďalej apelujeme, aby boli prijímané také rozhodnutia, ktoré pomôžu prekonať podnikom náročné časy.