Keď štát minie zásoby starých tabuliek EČV, skončí sa prechodné obdobie a úrady budú vydávať už len tabuľky s novým dizajnom. Čo sa však stane s pôvodnými ŠPZkami? Bude ich potrebné niekedy v budúcnosti vymeniť za tie s novým dizajnom? 

Štát pri zmene dizajnu argumentoval, že zmena bola potrebná, aby nové písmo lepšie odrážalo aktuálne dizajnové trendy aj požiadavky z hľadiska čitateľnosti ŠPZiek. V mnohých prípadoch totiž už dnes dochádza k automatizovanému zaznamenávaniu a spracúvaniu EČV aj v rámci takzvaného systému objektívnej zodpovednosti. Vodič tak dostane napríklad automatickú pokutu za chýbajúcu diaľničnú známku a táto mu príde poštou po tom, ako kamera nasníma práve jeho ŠPZku.

Zmenu nechystajú

Vodiči, ktorí majú tabuľky EČV v starom dizajne, sa nateraz nemusia ničoho neobávať. "O možnosti celoplošnej výmeny v minulosti vydávaných TEČ sa v súčasnosti neuvažuje," uvádza rezort vnútra v stanovisku pre Topspeed.sk. Ako dodáva ministerstvo, staré tabuľky aj naďalej vydávajú: "Aktuálne majú dopravné inšpektoráty na sklade určitý objem vyrobených TEČ staršieho typu, ktoré sú podľa zákona platné a vydávajú sa".

Štát avizuje, že spotreba nových tabuliek s EČV poklesla po tom, ako sa zaviedla možnosť pre motoristov "doživotne" si ponechať pôvodne vydané ŠPZky. Rezort vnútra zdôrazňuje, že sa chce správať hospodárne. "V zmysle zásad správy majetku štátu by nebolo hospodárne 'odpísať' tieto tabuľky," vysvetľujú úradníci.

Od nového sa vydávajú ŠPZky v novom dizajne automaticky pri elektronicky podaných žiadostiach alebo v prípade tabuliek pre elektromobily. Vlastník auta môže o nový dizajn tabuliek aj sám iniciatívne požiadať na dopravnom inšpektoráte, pokiaľ nejde o nové alebo dovezené auto.