Dalo by sa povedať, že prevencie nie je nikdy dosť!

Chodec nemusí vždy použiť prechod pre chodcov. Zákon pozná výnimky. Chodec sa ale musí pri prechode cez cestu vždy presvedčiť, že nedôjde k ohrozeniu jeho života, zdravia a tiež k zníženiu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Správne by sa mal chodec najprv pozrieť doľava, potom doprava a potom ešte raz doľava.

Čo vraví zákon chodcom o prechádzaní cez cestu? 

Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd. Chodec nemá prednosť  pred električkou! 


Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. 


Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os, nie šikmo, cik-cak, alebo iným zvláštnym spôsobom. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.

Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie, ani iné zábrany.

Ako by ste sa tvárili vy? 

Preventívnych kampaní je neskutočné množstvo. Niektoré sú vydarené, iné menej. Túto osobne považujem za jednu z tých najlepších, akú zatiaľ vyrobili. Čo si myslíte vy?