Samozrejmosťou sú zimné pneumatiky, ktoré sú od 1. novembra do 15. apríla povinné počas jazdy na snehu a ľade. Taktiež je dobré naložiť aj snehové reťaze, keďže do niektorých lyžiarskych stredísk vás bez nich za zhoršených podmienok ani nepustia.

Pokiaľ cestujete napr. vo dvojici a máte lyže položené na sklopenom zadnom sedadle, polícia v Rakúsku vám môže udeliť pokutu. Rakúski policajti berú lyže, snowboard alebo aj ťažké lyžiarky ako náklad. Ten musí byť pri jazde zabezpečený tak, aby pri nehode alebo prudkom brzdení neohrozil cestujúcich. Ak policajt usúdi, že je zimná výbava zle ukotvená, môže vám udeliť vysokú pokutu až vo výške 500 €. V Rakúsku však nie je preprava lyží v autách regulovaná osobitým zákonom.

Áno, presne takto by to nemalo vyzerať

Aby sme boli fér, musíme doplniť, že ak sú lyže/snowboard uložené vo vaku a dobre zaistené (napr. zabezpečovacími popruhmi), pokuta by hroziť nemala. Na druhej strane je to veľká lotéria a všetko záleží na konkrétnom policajtovi, ako celú situáciu vyhodnotií. Preto radšej odporúčame použitie strešného nosiča alebo strešného boxu. Zabezpečte aj ich upevnenie v samotnom boxe. Ak náhodou nemáte miesto v batožinovom priestore, ideálne je do strešného boxu uložiť aj lyžiarky. V prípade, že sa ich rozhodnete nechať za prednými sedadlami, hrozí vám tiež pokuta. Rakúski policajti ich totiž môžu opäť označiť ako zle zabezpečený náklad.

Myslím, že s podobným uložením lyží by nemal mať žiaden policajt problém, no človek nikdy nevie...

Samozrejmosťou sú zimné pneumatiky, ktoré sú od 1. novembra do 15. apríla povinné počas jazdy na snehu a ľade. Taktiež je dobré naložiť snehové reťaze, keďže do niektorých lyžiarskych stredísk vás bez nich za zhoršených ani nepustia.

Na záver ešte jedno upozornenie. Veľký pozor dávajte aj na maximálnu povolenú rýchlosť, obzvlášť v tzv. nízkoemisných zónach. V miestach, ktoré sú označené skratkou IG-L, hrozí až trojitý trest. Prvým je pokuta za rýchlosť, druhým pokuta za znečisťovanie životného prostredia (až 2000 €) a tretím je zákaz pokračovať v jazde. Policajt vám môže zobrať kľúče od vozidla alebo dať na koleso papuču (až na 24 hodín).

zdroj: Auto.cz