Havila Kystruten prevádzkuje svoje hybridné lode pozdĺž pobrežia Nórska, a ako sme uviedli v predchádzajúcom článku, aktuálne firma začala kvôli bezpečnostnému riziku odmietať prevoz elektromobilov, plug-in hybridov i vozidiel s vodíkovým palivovým článkom, ktoré tiež pracujú s prídavným trakčným akumulátorom.

Dalo by sa namietať, že táto nórska firma primárne zabezpečuje tranzit cestujúcich a áut berie len pár, čo je pravda. A samozrejme stále ostáva dosť lodiarov, ktorí vás na palubu zoberú i s elektromobilom bez váhania. V tomto odvetví sa ale evidentne pohli ľady. K Havila Kystruten sa totiž pridáva ďalšia nórska spoločnosť. A tá má v preprave automobilov úplne iné postavenie.

Höegh Autoliners patrí ku špičke prepravcov osobných i nákladných vozidiel. V roku 2015 až 2016 začala prevádzkovať hneď šesť najväčších trajektov svojho druhu na svete typu New Horizon. Každý má štrnásť palúb s plochou 71 400 metrov štvorcových, čo je približne desať futbalových ihrísk a kapacitu až 8500 ceu. Inak povedané – 8500 automobilov v normovanom rozmere.

Celkovo má Höegh Autoliners 55 trajektov typu roll-on/roll-off, takže prepravované vozidlá sa nalodia i vyjdú po vlastnej ose. Kapacita lodí sa pohybuje od 2300 po spomínaných 8500 ceu, plavia sa po celom svete a prenajímajú si ich okrem iného aj automobilky Volkswagen alebo BMW.

Práve prevádzkového riaditeľa tejto spoločnosti, Sebjørna Dahla, oslovil nemecký Automobilwoche s otázkou, ako sú ich lode zabezpečené proti požiarom a redaktorov pochopiteľne zaujímalo, či pre elektromobily platia nejaké obmedzenia. A ako sa ukázalo, skutočne také pravidlá existujú.

„Ochrana proti požiarom je našou prioritou. Robíme všetko pre to, aby sme im predišli na všetkých našich lodiach. Máme preto na nich sofistikované hlásiče požiarov a naše posádky majú špeciálne školenie. Možný požiar dokážeme bleskovo identifikovať, aj uhasiť,“ vysvetľuje Sebjørn Dahl, priznáva ale, že ich spoločnosť má pre elektromobily trochu iné pravidlá ako pre bežné modely so spaľovacím motorom.

Batériové autá prepravia, ale musí ísť o úplne nové vozidlá. V opačnom prípade majú vjazd na palubu zakázaný. „Jedným z našich pravidiel je, že neprevážame ojazdené elektromobily, pretože kvôli možným poruchám akumulátorov predstavujú vyššie riziko požiaru ako nové batériové autá,“ upozorňuje Dahl a dodáva: „Záleží nám na bezpečnosti našej posádky a nákladu, preto sme sa rozhodli, že na našich lodiach nebudeme prevážať použité elektromobily.“

Priamo pre automobilky to starosť navyše asi nebude, iné ako nové vozidlá obvykle prepravovať nemusia, firma Höegh Autoliners si však uvedomuje, že to pre iných zákazníkov môže predstavovať vážny problém. Do budúcnosti preto chystá nové lode triedy Aurora, ktoré budú špeciálne upravené na prepravu elektromobilov.

zdroj: Automobilwoche, Höegh Autoliners