Ochrana dospelých

V najzákladnejšej disciplíne bariérových skúšok získalo Sandero 70 %. Pri čelnom náraze s prekrytím mali horšiu ochranu trup aj nohy predných pasažierov. Pri čelnom náraze bez prekrytia na tom bol trocha horšie len trup vodiča a zadného pasažiera. Je pravda, že drahšie autá aj rovnakej kategórie sú aj v tejto disciplíne na tom lepšie.

Ochrana detí

Vašich najmilších ochráni Dacia Sandero na 72 %. To nie je vyslovene zlý, ale ani veľmi dobrý výsledok. Pri čelnom náraze mala figurína 10-ročného dieťaťa problém s trupom, mladšieho 6-ročného zase naopak s hlavou a krkom. Pri bočnom náraze už všetky sledované oblasti tela boli v „zelených hodnoteniach“.

Ochrana chodcov

V hodnotení najzraniteľnejších účastníkov premávky má Sandero 41 %. Problémom bol začiatok kapoty nad maskou chladiča, samotná kapota ani nie. Klasickým problémom je však začiatok čelného skla a samozrejme A-stĺpiky, ktoré sú problematické pri každom aute.

Asistenčné systémy

Posledná sledovaná disciplína za asitenčné systémy má Sandero 42 %. Funkcia automatického zastavenia reaguje len na autá, na chodcov a cyklistov nie. Napríklad chýba aj udržovanie v jazdných pruhoch. Celkovo tak získala Dacia Sandero a Logan 2 hviezdičky. Neznamená to, že je menej bezpečná, než predchodca. Je to pekná ukážka zvýšenia nárokov hodnotenia. Starší model by v dnešnom hodnotení získal ešte menej bodov.