Vyfajčenie jednej cigarety v stojacom vozidle vytvorí v interiéri doslova plynovú komoru. Koncentrácia škodlivých látok vo vzduchu bude až 11x vyššia než v priemernom bare. Ani v idúcom vozidle to nebude oveľa lepšie. Množstvo škodlivých látok bude aj tak 7-násobne vyššie. Niektorí vodiči vidia riešenie v otvorení svojho okienka a vysunutie horiacej cigarety von z auta. Ani tak sa nevyhnú tomu, že koncentrácia škodlivých látok vo vzduchu bude o dve tretiny horšia než vo fajčiacej reštaurácii.

Fajčenie za volantom môže byť nebezpečnejšie než používanie mobilu...

...aspoň to tvrdia odborníci - predstavitelia austrálskeho tabakového priemyslu. "Šibrinkovanie" s  horiacou cigaretou spôsobuje veľa nežiadúcich faktorov, ktoré rozptyľujú vodiča. Niekedy už len nahmatanie škatuľky a vytiahnutie tabakovej "pochúťky" je spojené s výkonom hodným vrcholového akrobata. Nasleduje hľadanie zapaľovača, škrtnutie... A ani potom nie je žiaľ šoférovanie bezpečné. A to nehovoríme o momentoch, keď vodičovi vletí do oka rozžeravený popol z jeho vlastnej cigarety. "Fajčiarsky rituál za volantom môže byť nebezpečný ako odosielanie textovej správy z mobilného telefónu. Tým pádom je spojený so 6-násobným nárastom rizika havárie oproti motorizovanému kolegovi nepodliehajúceho fajčiarskym chúťkam. Pravidelní fajčiari navyše čelia dvojnásobnému riziku usmrtenia na následky komplikácií pri liečení zranení, ktoré utrpeli pri prípadnej nehode."

Podľa svetovej zdravotníckej organizácie obsahuje cigaretový dym viac než 4000 zlúčenín, vo viac než 50 prípadoch ide o preukázateľné karcinogény. Veľkým nebezpečenstvom je pre náruživých fajčiarov oxid uhoľnatý. Jeho negatívny vplyv na šoférsky výkon môže byť enormný. Pevne sa viaže na červené krvné farbivo hemoglobín (za vzniku tzv. karboxyhemoglobínu), a to zhruba 230x silnejšie než kyslík. Postihnuté červené krvinky strácajú schopnosť prepravovať po tele kyslík. Nefajčiari majú vo svojom tele hladinu karboxyhemoglobínu na úrovni cca 0,5 - 1,5 percenta. V prípade chronických fajčiarov to je však 5 - 10 percent, u tých najnáruživejších to môže byť až 15 percent. Pritom pri hladine nad 5 percent dochádza k bolestiam hlavy, nevoľnosti či k závratom. Naviac negatívny vplyv vyfajčenej cigarety pretrváva až 12 hodín.

V prítomnosti fajčiaceho vodiča však trpia aj pasívni fajčiari. Akútnymi príznakmi pasívneho fajčenia bývajú podráždenie očí a hrdla, kašeľ, bolesti hlavy, únava, závraty a nevoľnosť. U astmatikov môže byť vyvolaný záchvat. Pri dlhodobom vystavení cigaretovému dymu sa pasívni fajčiari vystavujú zvýšenému riziku ochorenia rakoviny pľúc alebo chronickou pľúcnou chorobou. Z hľadiska rizika vzniku kardiovaskulárnych chorôb sú na tom pasívni fajčiari rovnako ako ľahšie aktívni fajčiari.

Pozor na zákaz fajčenia pri preprave detí v zahraničí

Obzvlášť citlivé na vdychovanie cigaretového dymu sú malé deti. Vo zvýšenej miere sa u nich prejavuje riziko vzniku syndrómu náhleho úmrtia dieťaťa, zápalu stredného ucha, astmy a ďalších ochorení dýchacích ciest. "U detí, ktoré sú pri preprave pravidelne vystavované cigaretovému dymu, hrozí v porovnaní s ich rovesníkmi prepravovanými bez sprievodu cigaretového dymu až 6x vyššia pravdepodobnosť, že sa sami v budúcnosti stanú aktívnymi fajčiarmi."

Neprekvapí fakt, že veľa krajín sprísnilo opatrenia v podobe zákazu fajčenia pri preprave detí či mladistvých. Taliansko zakazuje fajčenie nielen pri preprave detí, ale aj pri preprave tehotných žien. V Anglicku a Walese nemôže fajčiť vodič ani nikto z cestujúcich pri preprave osoby mladšej než 18 rokov (fajčenie je zakázané dokonca aj v stojacom vozidle s otvorenými dverami). Podobne je to aj v Škótsku. Vodiči si za volantom pri preprave detí nezafajčia ani v Írsku. Na Cypre je zakázané fajčiť pri preprave osôb vo veku do 16 rokov, vo Francúzsku do veku 12 rokov. Na Malte nesmú fajčiť vodič ani spolujazdci (a to vrátane elektronických cigariet) pri preprave detí mladších než 16 rokov. Výška finančného postihu môže byť nepríjemne vysoká. V Škótsku je to 1000 libier, v Taliansku až 650 eur, írski policajti "ocenia" porušenie zákona čiastkou vo výške 100 eur, na Cypre bude treba siahnuť do peňaženky pre 85 eur a vo Francúzsku po 68 eur. Ich kolegovia na Malte sa (zatiaľ) uspokoja s 50 eurami. Na zákaz fajčenia v aute v prítomnosti detí či mladistvých je dobré pamätať aj pri cestách mimo Európsku úniu. Je to niekoľko štátov v rámci USA, Austrália, Juhoafrická republika, Bahrajn, Katar či Spojené arabské emiráty. 

Zdroj: BECEP, Tím silniční bezpečnosti

Foto: Shutterstock