V roku 2016 stále platí, že vozidlá s volantom na pravej strane na Slovensku do premávky neprihlásite.

Áno, Nissan Skyline na Slovensku má slovenské tabuľky. Pozorné oko si hneď všimlo, že evidenčné čísla sú iné. Ide o tzv. „céčkové značky“- zvláštne evidenčné číslo. Pomôžem si trochu výkladom normy. Zvláštne evidenčné číslo tvoria písmená a číslice usporiadané v dvoch riadkoch. Céčkové preto, ktoré obsahuje v prvom riadku písmeno C a v druhom riadku päť číslic (prípadne za písmenom C aj ďalšie písmeno). Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom možno vydať len na nevyhnutne potrebnú dobu, najviac však na rok. Céčkové značky na domácky vyrobených strojoch, ktoré nepodliehajú evidencii, platia maximálne 3 roky. To neplatí, ak tabuľky vydali pre historické vozidlo. "Skajlajn R34" zatiaľ za veterána považovať nemôžeme.

Ten, komu boli vydané tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a príslušné tlačivá, môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, osvedčenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a tlačivá o pridelení zvláštneho evidenčného čísla len na účel, na ktorý boli určené, a za podmienok určených orgánom Policajného zboru – čiže na registráciu vozidla a s tým potrebné úkony – návšteva TK, EK, KO, dopravného inšpektorátu, okresného úradu pre cestnú dopravu. To je všetko. Takže cez víkend s týmito tabuľkami jazdiť nemožno. Hrozí za to sankcia. Žiadna z vyššie uvedených inštitúcií totiž nefunguje, takže sa aj bezdôvodná jazda za ne schovať nemôže a nedá.

Skyline skutočne mohol byť pred rokmi na Slovensku prihlásený. 

Druhou vecou, ktorá zavádza, je odfotený techničák, v ktorom je uvedený Nissan Skyline a ďalšie údaje. Odfotená je časť strany. Vidno na nej desať znakov z VIN čísla. Kompletné má 11. Tu však ide o typ R32, nie o R34. Áno, R32 skutočne reálne evidenčné čísla mohla mať! Ale len vtedy, ak bola registrovaná ešte počas platnosti starého zákona.

Čo môže, a čo nemôže byť registrované na Slovensku, upravuje zákon 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, a to konkrétne §16c ods. 2) Okresný úrad nesmie uznať typové schválenie ES, uznať schválenie, ani schváliť jednotlivo dovezené vozidlo s riadením na pravej strane, alebo v strede vozidla, alebo vozidlo, ktoré nie je určené pre pravostrannú premávku; to neplatí, ak ide o vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje také umiestnenie riadenia...

A ešte poznámka k možnosti registrovať RHD auto na Slovensku. Zatiaľ to možné nie je. Zákon jednoducho nepustí. A kto niečo také sľúbi, zavádza. Úradník jednoducho musí konať v medziach zákona a keby vyššie spomenuté paragrafové znenie porušil, hrozí mu trestné stíhanie.