Ochrana dospelých

V prvej sledovanej disciplíne dosiahol crossover Lexus NX 83 percent dostupných bodov. Všetky namerané hodnoty boli dostatočne nízke, aby sme mohli povedať, že riziko zranenia v tomto auta je malé. Vyššie hodnoty namerali len snímače na hrudníku figuríny vodiča pri náraze do mobilného vozíka s deformovateľnou bariérou, čísla však boli stále na hranici toho, čo komisári považujú za bezpečné.

Ochrana detí

Aj tu získal model NX veľmi slušných 87 percent bodov. Mierne zvýšené zrýchlenie zaznamenali senzory na krku figuríny simulujúcej 10-ročné dieťa pri čelnom náraze, neboli to však hodnoty, ktoré by vás ako rodičov mali znepokojovať.

Ochrana chodcov

V tretej časti komplexných testov získal Lexus 83 percent bodov, čo je na SUV s tupou a vysokou prednou časťou slušný výkon. Ochrana panvy aj nôh chodca boli hodnotené ako dobré, horšie to bude pri kontakte hlavy chodca či cyklistu s prednými stĺpikmi. Systém núdzového brzdenia fungoval bez problémov a dokázal zabrániť väčšine zrážok.

Asistenčné systémy

V poslednej kategórii získal model NX najvyššie skóre, pripísal si 91 percent bodov. Vo všetkých sledovaných prípadoch fungoval systém núdzového brzdenia pred autom dobre a vyhol sa všetkým typom nárazu. Celkový výsledok 5 hviezdičiek je tak výsledkom vyrovnaného hodnotenia vo všetkých sledovaných disciplínach.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 6 obrázkov