Ak Holanďanov nemôžeme z niečoho podozrievať, tak je to averzia voči elektromobilom. Holandsko má s Nemeckom viac elektrických nabíjacích staníc, ako všetky európske štáty dohromady. Navyše takmer 31 % (!) áut registrovaných v roku 2023 v Holandsku malo čisto batériový pohon. Ukazuje sa však, že ich vlastníci sú poháňaní hlavne ekonomickými výhodami.

Dokazuje to aktuálny prieskum Holandskej podnikateľskej agentúry, Univerzity v Groningene a Asociácie vodičov elektromobilov (VER). Vyplýva z neho, že viac ako polovica z 4800 oslovených vodičov batériových áut zvažuje po roku 2025 návrat ku spaľovacím motorom, čo je termín plánovaného zrušenia daňových výhod.

Oslobodenie od dane z motorových vozidiel a znížené dodatočné zdaniteľné zvýhodnenie boli základnými stimulmi pre prijatie elektrických vozidiel v Holandsku,“ uvádza asociácia VER a dodáva: „S vyhliadkou, že tieto výhody po roku 2025 zaniknú, sa elektromobil stane výrazne drahším ako automobil na bežné palivo, čo vedie 54 % súkromných a 39 % firemných vodičov batériových áut k tomu, že zvažujú návrat ku konvenčným vozidlám so spaľovacími motormi.

Domáce médiá uznávajú, že vodiči elektromobilov sú so súčasnými autami v zásade spokojní, ale ich rozhodnutie vybrať si tento typ vozidla nebolo také nezištné, ako to na pohľad vyzerá. Až 84 % podnikateľov priznáva, že sa pre elektrický model rozhodli kvôli daňovému zvýhodneniu. Povedané inak, záchrana klímy je v poriadku, ale nemala by byť príliš drahá.

Rozhodnutie poháňané peňaženkou

Problém pre vlastníkov elektromobilov je v tom, že začnú po roku 2025 platiť plnú dať z motorového vozidla, ktorá sa okrem iného vypočítava z pohotovostnej hmotnosti. A pretože batérie nie sú najľahšie, presnejšie povedané sú ťažké, Asociácia vodičov elektromobilov (VER) stihla spočítať, že budú musieť zaplatiť o 60 percent viac ako vlastníci porovnateľných áut s bežným spaľovacím motorom. A kvôli tomu, že aj cenovky elektromobilov sú vyššie, podobný príbeh má platiť aj v prípade dodatočnej sadzby dane.

Pár domácich poslancov už vyzvalo vládu, aby prijala „vhodné opatrenia na opätovný zvrat“, napríklad v podobe takzvanej „váhovej zľavy na elektromobily“. Len táto úprava by podľa výsledkov prieskumu viedla k tomu, že by sa s batériovým auto rozlúčilo „len“ 29 percent vodičov.