V Európe spočítate na prstoch ruky krajiny, kde sú limity MPR-ky vyššie ako u nás.

Napriek tomu sa aktívne začínajú presadzovať rôzne obmedzenia, ktoré majú viac ovplyvňovať rýchlosť vozidiel. Povedzme ohlásenie automobilky Volvo, že ich stroje nebudú môcť jazdiť rýchlosťou vyššou ako 180 km/h, a to už o pár mesiacov. 

Sme na portáli, kde asi každý má rád dynamickú jazdu tam, kde to možnosti dovoľujú. Rýchla jazda uvoľňuje u nadšencov motorizmu endorfíny, čiže vyvoláva pocity šťastia. Keď sa na to pozrieme vo všeobecnej rovine, tak čo krajina, to iné rýchlostné limity. A to ako v obci, tak mimo, a dokonca aj na diaľnici. 

ZAKONNÉ LIMITY MPR-KY BY MALI BYŤ
 • vyššie iba na diaľniciach, inde nech ostanú rovnaké ( 24% )

   

 • vyššie o 10 km/h úplne všade ( 65% )

   

 • rovnaké, ako sú teraz ( 8% )

   

 • všade nižšie ( 3% )

   

Odpovedalo 280 ľudí  

Ak sa na to pozrieme z plošného hľadiska, rozdiely vo vozidlách jednotlivých krajín (technický stav, vek, prejdená vzdialenosť...) nie sú výrazne odlišné. Napriek tomu, čo sa týka cestnej infraštruktúry, rozdiely medzi krajinami sú značné, a to ako do kvality, tak povedzme aj do subsystému okolie komunikácie. Diaľnice alebo rýchlostných cesty nezaostávajú, ale pri cestách nižších tried sú rozdiely miestami výrazné.

Každá krajina si určuje rýchlostné limity sama a v poslednej dobe sa pri nich neodzrkadľuje bezpečnosť na cestách, ale hlavne produkcia emisií. 

Ako vplýva nárast MPR-ky na nehodovosť?

Isto vám je známy americký IIHS - Inštitút pre bezpečnosť cestnej premávky. Na základe ich dlhoročných výskumov tvrdia, že nárast MPR-ky o 5 mp/h ( cca 8 km/h) zvyšuje nehodovosť so smrteľnými následkami až o 8 % na diaľniciach a rýchlostných cestách. V prípade ciest nižšej triedy to je o 3 %. Pri tomto výskume zohľadnili kritéria rôzneho charakteru, a to povedzme od nezapnutia bezpečnostných pásov, až napr. mieru nezamestnanosti v daných regiónoch. Tiež vychádzali z priemerných ročných nájazdov v daných krajinách, čiže sa zdá, že sa so vstupnými údajmi naozaj vyhrali.

Zaujímavým príkladom v našom okolí je Poľsko. Tam sa dlhodobo trápia s najväčším počtom smrteľných dopravných nehôd v Európe na počet obyvateľov. Pravidelne sú umiestnení na posledných priečkach v rámci Európy (spoločne s Rumunskom, Chorvátskom...). Aké sú rýchlostné limity v Poľsku? Diaľnica 140 km/h. Obec  50 km/h, ale v noci od 23:00 do 05:00h je MPR zvýšená na 60 km/h. Avšak podľa tamojšej štatistiky smrteľné nehody na diaľniciach boli len v počte 1,4 % a len 4,7 % smrteľných nehôd sa udialo v obci v nočných hodinách. Tiež je zaujímavá niekoľko rokov stará štatistika, že až 58 % poľských vodičov pravidelne prekračuje MPR na diaľnici, na rýchlostných cestách 56 % a v obci (obývaná časť obce) od 69 do 84 %. Ak by bola podobná štatistika na Slovensku, údaje by boli takmer určite približne rovnaké. 

Na Slovensku posledná väčšia zmena MPR-ky prebehla pred vyše 10 rokmi. Dovtedy bola v obciach povolená zo zákona 60-tka, po zmene len 50-tka. Paradoxne však odstránili mnohé značky s povolenou rýchlosťou 40 km/h, resp. sa pridali ďalšie, kde na niektorých úsekoch povolili rýchlosti aj 60 - 70 km/h.

Vyššia rýchlosť fakticky znamená dlhšiu brzdnú drahú a tiež aj pôsobenie rôznych vyšších síl. Vyššia MPR by v ideálnom prípade mohla znamenať aj väčšiu pozornosť vodiča, to je však veľmi diskutabilné. Každopádne, mám doslova strach z doby, kedy autá budú jazdiť len presne v hraniciach MPR-ky. 

Foto: Shutterstock