Zmena zákona by spôsobila, že menšie odborové organizácia by nemohli využiť základné ústavné právo.

Chce štát cez Sociálnu poisťovňu znefunkčniť odbory?

Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len MZ SR) položilo ťažké podmienky odborovým organizáciám. MOV (Moderné odbory VW) tvrdia, že MZ SR znefunkčňuje odbory a obmedzuje ústavou garantované právo na štrajk. MOV je tvrdo proti návrhu MZ SR, aby celé zdravotné odvody za všetkých štrajkujúcich zamestnancov uhradili práve odbory. MZ SR toto tvrdenie o obmedzovaní ústavného práva rázne odmieta. Rezort zdravotníctva tvrdí, že ich cieľom nie je znefunkčnenie odborov, ale aby sa počas štrajku zdravotné poistenie zamestnanca neprerušovalo. Hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová uviedla, že sú ochotní o problematike s MOV ďalej rokovať.


Návrh MZ SR by podľa MOV spôsobil, že menšie odborové organizácie by nemohli využiť základné ústavné právo. „Tie by povinné platenie odvodov pre všetkých štrajkujúcich zamestnancov, aj nečlenov ich organizácie, finančne položilo," povedal Zoroslav Smolinský, predseda MOV. Rezort zdravotníctva požiadal o stiahnutie návrhu, Konfederácia odborových zväzov by sa podľa neho mala voči tejto novele zákona ohradiť. Z. Smolinský však potvrdil, že počas štrajku vo VW Slovakia MOV hradilo odvody za štrajkujúcich, a to dokonca aj pre nečlenov odborov.

MZ SR prináša novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, kde navrhuje zmeny. Všetko to musí prejsť celým legislatívnym procesom. "Právnou úpravou sme chceli vyjsť v ústrety požiadavke odborov na zníženie administratívnej záťaže zamestnávateľov a zamestnancov, ktorú odbory dlhodobo považujú za prekážku v uplatňovaní práva na štrajk," uviedla Eliášová.

Ako to je dnes? Zamestnávateľ je povinný pri jednodňovej neprítomnosti svojho zamestnanca, ktorý nedokladuje príjem zo závislej činnosti z dôvodu neplateného voľna, alebo ospravedlnenej neprítomnosti, oznámiť skončenie pracovného pomeru. Vtedy sa musí zamestnanec prihlásiť v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a za tento deň si zaplatiť poistné. "Po ukončení absencie má zamestnávateľ opätovne povinnosť nahlásiť vznik pracovného pomeru," vysvetlila Eliášová. V zmysle súčasnej právnej úpravy zamestnanec nie je zamestnancom počas neospravedlnenej neprítomnosti v práci, či počas čerpania neplateného voľna. V tomto období zamestnávateľ neodvádza poistné a zamestnanec má povinnosť prihlásiť sa ako samoplatiteľ. "Zamestnanec má podľa Zákonníka práce nárok na voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy počas účasti na štrajku, preto sa navrhovalo, aby sa zamestnanec počas účasti na štrajku pre účely verejného zdravotného poistenia naďalej považoval za zamestnanca," doplnila Eliášová

Zdroj: Teraz