Napriek tomu, že naftové motory sú špinavšie než benzínové, zákazníci ich stále uprednostňujú. Stojí však ušetrené palivo za zvýšenú tvorbu škodlivých emisií?

Mnohí výrobcovia argumentujú tým, že zákazníci jednoducho naftové motory chcú a keby ich stiahli z ponuky, prídu o biznis. Nepochybne majú pravdu. Avšak štúdia ukázala, že aj najnovšie vznetové jednotky plniace normu Euro 6 nie sú tak čisté, ako by sa mohlo zdať. V reálnom svete presahujú povolené emisie dvoj- až pätnásťnásobne. Laboratórne testy však plnia, takže podľa zákona je všetko v poriadku.

Naftové motory neplnia normu Euro 6

V laboratórnych podmienkach sa automobily výrazne zlepšili. Reálne testy však ukazujú niečo iné.

Napriek tomu, že naftové motory sú špinavšie než benzínové, zákazníci ich stále uprednostňujú. Stojí však ušetrené palivo za zvýšenú tvorbu škodlivých emisií? Naftové motory nevynikajú najmä v produkcii NOx. Spoločnosť Emissions Analytics pripravila rozsiahlu štúdiu, ktorá porovnáva množstvo vypúšťaných plynov NOx pri reálnej jazde. Vozidlám dala niekoľko ratingov; napríklad do kategórie A patria autá, ktoré vypustia na kilometer menej než 0,08 g NOx. To sú hodnoty, ktoré majú autá plniť podľa normy Euro 6 pre vznetové jednotky a benzínové motory s normou Euro 4. V realite sa však do kategórie A dostalo len 8 naftových vozidiel z celkového počtu 78 testovaných modelov. Pritom všetky z nich v laboratórnych podmienkach spĺňajú limity Euro 6. Realita je však značne odlišná. Väčšina modelov dosahuje v reálnych podmienkach normu Euro 4 alebo Euro 3. Tie platili v rokoch 2005 – 2009 respektíve 2000 – 2005. 18 modelov dokonca patrí do kategórie F, G, H, kde prekračujú normu Euro 6 viac ako 6-násobne.

Rating

Spodná hranica

Vrchná hranica

Emisie

A

0.00

0.08

Plní Euro 6 pre naftové motory, plní Euro 4 pre benzínové motory

B

0.08

0.12

Plní faktor konformity 1.5 pre Euro 6 Real Driving Emissions

C

0.12

0.18

Plní Euro 5 pre naftové motory (alebo faktor konformity 2,1 pre Euro 6 Real Driving Emissions)

D

0.18

0.25

Plní Euro 4 pre naftové motory

E

0.25

0.50

Plní Euro 3 pre naftové motory

F

0.50

0.75

Limit Euro 6 prekračuje zhruba 6 – 8 násobne

G

0.75

1.00

Limit Euro 6 prekračuje zhruba 8 – 12 násobne

H

1.00

None

Limit Euro 6 prekračuje zhruba viac ako 12 násobne

Výsledky áut s naftovými motormi:

Naftové motory neplnia normu Euro 6

Naftové motory neplnia normu Euro 6

Benzínové motory alebo hybridy sú na tom s emisiami NOx v reálnom svete podstatne lepšie. Z celkového počtu 61 testovaných modelov ich len päť dostalo horšie hodnotenie ako A. Ak vám teda záleží na tom, aký vzduch dýchate, jazdite radšej na benzínovom aute. Pokiaľ vyžadujete zároveň nízku spotrebu, dnes existuje už nemalá ponuka hybridných vozidiel.

Výsledky áut s benzínovými motormi:

Naftové motory neplnia normu Euro 6

Zdroj: equaindex