Celkovo bolo najviac registrovaných vodičov v Bratislavskom samosprávnom kraji. Spomedzi slovenských krajov bolo najviac vodičov v Bratislavskom samosprávnom kraji (494.161), najmenej v Trnavskom samosprávnom kraji (358.017). V rámci Slovenska vydali dopravné inšpektoráty v prvom polroku spolu 77.923 vodičských preukazov a 5089 medzinárodných vodičských preukazov. Celkovo bolo na Slovensku ku koncu prvého polroka evidovaných takmer 3,356 milióna vodičov.

pocty registrovanych vozidiel v SR od roku 1983

Toto sú počty registrovaných vozidiel na Slovensku sledované od roku 1983. Za 30 rokov stúpol ich počet dvojnásobne, čo je zrejmé z denného pohybu po cestách.