Tri druhy palív, zimná aj letná nafta

Vedeli ste, že palivo na čerpacej stanici je do istej miery sezónny produkt? Regulácie a vyhlášky stanovujú požiadavky na kvalitu pohonných hmôt, a to tak, aby bola vyhovujúca počas celého roka. Naše autá musia počas rozličných ročných období čeliť aj meniacemu sa počasiu - aby pumpári a rafinérie splnili všetky predpísané pravidlá, existujú tri rôzny druhy nafty a tri rôzne druhy benzínu.

Čo sa týka požiadaviek vzťahujúcich sa na benzín, tie mimo iného stanovuje norma STN EN 228. Ohľadom motorovej nafty a jej požadovanej kvality by ste sa viac dočítali v rámci normy STN EN 590. Oba štandardy však stanovujú iba minimálne požiadavky a v praxi môže mať ponúkané palivo aj lepšie ukazovatele. Napríklad zimná motorová nafta, ktorej parametre sú už v rafinérii dosahované podľa normy STN EN 590, je pripravená na používanie pri teplotách aspoň do -20 °C.

Delenie na tri druhy paliva nájdete napríklad aj v oficiálnych dokumentoch a brožúrach jedinej slovenskej rafinérie, ktorou je Slovnaft. Pokiaľ ide o motorovú naftu či benzín pre zimu, obe palivá sa predávajú od 16. novembra do 28. februára nasledujúceho roka. Existuje aj takzvané prechodné palivo, to natankujete od 1. marca do 14. apríla (v prípade benzínu do 30. apríla), respektíve v čase od 1. októbra do 15. novembra.

K prechodu na zimný variant dieselu, resp. benzínu teda došlo tento rok iba nedávno. V čase, kedy nie je v predaji ani zimné, ani prechodné palivo, natankujete - neprekvapivo - letnú verziu PHM.

Zdroj: Slovnaft / foto: cz.depositphotos.com