Audi spolupracuje na vývoji CO2 neutrálnych palív už od roku 2009. Prvými výsledkami sú Audi e-gas použiteľný namiesto CNG a nafta Audi e-diesel. Obe sú vyrobené, pomocou energie z obnoviteľných zdrojov, z vody a CO2 získaného zo vzduchu.

Zjednodušený proces výroby nafty Audi e-diesel s využitím energie z obnoviteľných zdrojov, vody a CO2 zo vzduchu

Ako vlastne nafta zo vzduchu a vody vzniká? Celý proces začína zahriatím vody, ktorá zmení skupenstvo na plynné, alebo inak povedané na paru. Tá sa procesom vysokoteplotnej elektrolýzy rozpadne na vodík a kyslík. Kyslík vo forme O2 výrobca vypúšťa do ovzdušia a vodík putuje do reaktora, kde pri vysokej teplote a pod tlakom reaguje s CO2. Výsledkom je voda a kvapalina tvorená dlhými reťazcami uhľovodíkov, známa ako modrá ropa. Z nej potom Audi ďalším rafinovaním získava naftu nazvanú e-diesel. Zaujímavosťou je, že takto získaná nafta neobsahuje síru, ani aromatické uhľovodíky a má vysoké cetánové číslo. Je vhodná ako prímes do klasickej nafty z fosílnej ropy, či ako samotné palivo. Automobilka na projekte spolupracuje s firmou Sunfire, s ktorou, s podporou nemeckého ministerstva pre školstvo a výskum, postavili zariadenie na výrobu tohto paliva. Stojí v Drážďanoch a spoločnosti Sunfire sa ho podarilo skolaudovať v novembri 2014. Po niekoľkých mesiacoch skúšobnej prevádzky tu dnes máme prvé litre syntetickej  nafty,  pričom v nasledujúcich  mesiacoch by malo  zariadenie  vyprodukovať 3 000 litrov paliva e-diesel. Táto nafta je navyše CO2 neutrálna, čo znamená, že jej spaľovaním vznikne iba toľko oxidu uhličitého, koľko bolo potrebné na jej výrobu. Zariadenie pritom získava, všetku energiu potrebnú na výrobu paliva z obnoviteľných zdrojov, či už ide o veterné turbíny, alebo solárne panely. Pracuje teda na princípe kde sa energia premieňa na kvapalné palivo. Zaujímavosťou je aj to, že CO2 potrebné na výrobu nafty získava prevádzka priamo zo vzduchu pomocou technológie od ďalšieho z partnerov projektu, firmy Climeworks. Mimochodom, prvých 5 litrov paliva e-diesel dostala do svojho vládneho Audi A8 3,0 TDI ministerka školstva a výskumu Johanna Wanka.

Ako som už v úvode spomenul, e-diesel nie je jediné syntetické, CO2 neutrálne palivo, ktoré Audi predstavilo. Už v roku 2013 totiž automobilka, spolu s ďalšími partnermi, uviedla do prevádzky zariadenie na výrobu metánu v obci Werlte, v Nemecku. Princíp výroby syntetického metánu e-gas, je relatívne podobný. Prvým krokom je aj tu elektrolýza vody a jej rozbitie na vodík a kyslík. V druhom kroku nasleduje takzvaná metanizácia, pri ktorej vodík reaguje s CO2 a vzniká syntetický metán, ktorý v Audi nazvali e-gas. Je náhradou za bežný zemný plyn a spoločnosť ho distribuuje pomocou siete plniacich staníc CNG. Zariadenie vo Werlte vyprodukuje 1 000 ton paliva e-gas ročne a na výrobu samozrejme využíva energiu z obnoviteľných zdrojov. Audi pri tejto príležitosti dokonca predstavilo model Audi A3 g-tron s motorom 1,4 TFSI upraveným na spaľovanie zemného plynu, čiže aj e-gas.

Audi A3 g-tron s benzínovým motorom 1,4 TFSI, upraveným aj na spaľovanie zemného plynu, môže jazdiť tiež na CO2 neutrálny Audi e-gas.

Audi spolupracuje aj na výrobe palív pomocou jednobunkových mikroorganizmov, vody a slnečného žiarenia.

Audi však v tejto oblasti spolupracuje aj s ďalšími firmami a výsledkom by mal byť okrem iného e-diesel a e-ethanol vyrobený inou technológiou. Automobilka sa totiž spojila aj s firmou Joule z USA, ktorá na výrobu palív využíva jednobunkové mikroorganizmy a proces známy ako kyslíkatá fotosyntéza. Pri tomto procese je potrebná voda, CO2, slnečné svetlo a spomínané miroorganizmy. Voda pritom nemusí byť pitná a môže byť kľudne slaná, či odpadová. Mikroorganizmy pri tejto fotosyntéze produkujú alkány, ktoré sú súčasťou nafty a etanol. Tie je potom nutné odseparovať z vody, v ktorej celý proces prebieha. V roku 2012 spolu Audi a Joule postavili skúšobné zariadenie v Novom Mexiku. Ďalším partnerom Audi pri vývoji CO2 neutrálnch palív je francúzska spoločnosť, Global Bioenergies, s ktorou automobilka spolupracuje na vývoji syntetického benzínu, alebo ak chcete e-gasoline.

Zdroj: Audi