Prevažná väčšina značiek v tabuľke nižšie sú autá z Japonska. Stále platí, že Japonci robia najspoľahlivejšie a na prevádzku najmenej nákladné autá.

Servisná firma YourMechanic disponuje obrovským množstvom údajov na základe vykonávanej údržby a opráv vozidiel svojich klientov. Podľa týchto dát zostavila rebríček, ktoré hlavné značky áut predávané v USA a Kanade si vyžadujú najčastejšie opravy a stoja ich užívateľov  počas prvých desiatich rokov najviac. Analytici zoskupili ceny za údržbu počas 10 rokov pri každom modeli danej značky a vypočítali výšku priemerných nákladov pre majiteľa za každú značku. Priemer nákladov za ročnú údržbu bol odhadnutý podľa výdavkov účtovaných klientom počas každých dvoch návštev servisu kvôli výmene oleja.

Priemerné náklady na údržbu podľa značiek - odhad nákladov údržby počas 10 rokov

10. Jeep 8 300 $
11. Subaru 8 200 $
12. Hyundai 8 200 $
13. Volkswagen 7 800 $
14. Nissan 7 600 $
15. Mazda 7 500 $
16. Mini 7 500 $
17. Mitsubishi 7 400 $
18. Honda 7 200 $
19. Lexus 7 000 $
20. Toyota 5 500 $

Podľa tohto rebríčka je Toyota najekonomickejším výrobcom áut, ktorého modely si vyžadujú v horizonte prvých 10 rokov využívania v priemere najnižšie výdavky na údržbu a opravy. Firma YourMechanic zistila aj to, že pri určitých značkách bola údržba vybraných modelov výrazne vyššia než ostatných v danej „rodine“ značky. Toyota vzišla aj v tomto ohľade ako vyvážená značka. Žiadny z jej modelov sa nedostal na zoznam najdrahších áut na údržbu.