Dosah nového systému na blokovanie áut má byť 300 metrov

Útek pred políciou s použitím auta sa v susednom Česku môžev budúcnosti skončiť veľmi rýchlo. Elektronické blokovanie unikajúceho vozidla má nahradiť iné, dnes používané spôsoby. Tie sú postavené primárne na myšlienke fyzického zastavenia auta. Pri tom však vznikajú často bezpečnostné riziká pre účastníkov cestnej premávky.

Vývoj projektu Eloryks prebieha už dlhšie, konkrétne tri roky. „Modernou technológiou, na ktorú sa zameriavame, je bezdrôtová komunikácia medzi vozidlami známa pod skratkou V2X (Vehicle-to-X) alebo kooperatívne systémy. Tieto technológie sa už aj dnes dostávajú do komerčne vyrábaných vozidiel,“ uviedol podľa agentúry TASR Zdeněk Lokaj z laboratória CertiLab.

Myšlienkou je, že policajti dokážu elektronickou formou zastaviť auto, pokiaľ podporuje práve spomínané moderné technológie a nachádza sa v dosahu systému, teda do 300 metrov. Stačiť by mal klik na tablete, ktorý je už dnes umiestnený - v testovacej prevádzke - v českej policajnej Octavii.

Ako vás dokážu českí policajti v budúcnosti zastaviť?

Je bezpredmetné, či pôjde o elektromobil alebo klasické auto so spaľovacím motorom. V prípade elektromobilu by mal systém odpojiť vozidlo od elektrickej energie. Pokiaľ hovoríme o spaľovacích motoroch, v ich prípade zase Eloryks zastaví dostupnosť paliva.

Neuposlúchnutie výzvy policajta na zastavenie auta či ochrana pri krádeži je len jedným zo scenárov, pri ktorých sa dá novinka využiť.

Ako pri každej obdobnej technológii, dôležitou otázkou, ktorú bude potrebné nevyhnutné vyriešiť, je potreba ošetriť potenciálne zneužitie novinky, pokiaľ by sa ocitla v nesprávnych rukách.

Zdroj: TASR, foto: zdopravy.cz