S výstavbou by sa malo začať na jeseň. Prvé práce začnú pravdepodobne na úseku R7 (Dunajská Lužná – Holice) s dĺžkou 17,4 km. Táto časť cesty má už vydané stavebné povolenie.

Staviteľ má lehotu troch mesiacov na finančné uzatvorenie projektu. Časť výstavby bude financovať aj Európska investičná banka so sumou okolo 0,5 miliardy eur. Ďalšie prostriedky má poskytnúť aj Európska banka pre obnovu a rozvoj.

Cena sa znížila na 1,874 miliardy eur

,,Cena projektu PPP pre obchvat Bratislavy sa znížila z odhadovaných 4,3 miliardy eur na sumu vo výške 1,874 miliardy eur, čo predstavuje pokles o viac než 54 percent. Súčasná hodnota týchto platieb, čo je v podstate ich vyjadrenie v terajších cenách, ak by sme to napríklad mali všetko zaplatiť dnes, je vo výške 0,998 miliardy eur. Štúdia uskutočniteľnosti pritom počítala so súčasnou hodnotou vo výške 1,728 miliardy eur, čo je o viac než 42 percent menej oproti realite,“ zdôrazňuje Robert Auxt. Štát bude po odovzdaní stavby po dobu 30 rokov splácať výstavbu sumou 56,72 miliónov eur ročne.


Stavba R7 a D4 by mala byť vďaka zmenám aj pod väčším dohľadom. ,,Tým, že sme do projektu dokázali dostať aj európske peniaze, zvýši sa kontrola, pretože sa do nej zapoja aj európske orgány,“ konštatuje Robert Auxt. NDS chce tiež ochrániť subdodávateľov a zabrániť vzniku ďalšej „kauzy Váhostav“. V koncesnej zmluve je nová klauzula, ktorá má obmedziť pôsobenie schránkových firiem. Dodávateľmi stavby by nemali byť firmy s nejasnou vlastníckou štruktúrou v prípade, ak zákazky presiahnu sumu 15 miliónov eur. Ochrana subdodávateľov je síce pekná, ale firmy so zákazmi pod 15 miliónov eur už nemusia podliehať kontrole? Je to trochu zvláštne...


S výstavbou by sa malo začať na jeseň. Prvé práce začnú pravdepodobne na úseku R7 (Dunajská Lužná – Holice) s dĺžkou 17,4 km. Táto časť cesty má už vydané stavebné povolenie. Zvyšné úseky by ho mali mať do júla, resp. novembra. Na niektorých úsekoch je totiž problém s výkupom pozemkov a bude nutné vyvlastnenie.


Zdroj: tlačová správa