Súčasným trendom pri elektrických autách je plne integrovaný akumulátor, ktorý sa dobíja pripojením k elektrickej sieti. To so sebou samozrejme prináša výhody, aj nevýhody, ktorými sa momentálne zoberajú v rámci výskumu Circuitable Batteries v Inštitúte ekologickej ekonomiky (IÖW) a v Inštitúte pre výkonovú elektroniku a elektrické pohony (ISEA). Jednou z možností, ako riešiť súčasný problém s malým rozšírením elektrických áut je použitie tzv. výmenných akumulátorov. To so sebou nesie niekoľko výhod, no aj jednu veľkú prekážku a tou je nastavenie spoločných noriem a celoeurópskej legislatívy.

Tak ktoré?

„Aby obchod aj politika mohli urobiť takto prevratné rozhodnutie, musíme vytvoriť vedecky podložené znalosti, ktoré ukazujú, ako riadiť suroviny akumulátorov, cykly ich zdrojov a ako musia byť všetky riadiace systémy nastavené,“ povedal na adresu výskumov Jan Wiesenthal z Inštitútu ekologickej ekonomiky (IÖW). „Akumulátory sú vyrobené z cenných zdrojov, je preto vysoko relevantné využívať ich efektívne, uchovať ich v systéme čo najdlhšie a po použití suroviny vracať pomocou recyklácie späť do kolobehu,“ dodal Wiesenthal. „Trh s elektrickými autami bude v nasledujúcich rokoch prudko rásť, je preto potrebné zodpovedať otázku, ktorý systém akumulátorov najlepšie vyhovuje našim cieľom,“ pokračuje Wiesenthal.

Ako ďalej doplnil, výmenné akumulátory by momentálne vyriešili niekoľko zásadných problémov. Predovšetkým by oddelili cenu akumulátorov od samotného auta, čo by výrazne znížilo jeho obstarávaciu cenu. Batéria by bola súčasťou akéhosi prenájmu, pričoby si zákazníkov volil aj jej kapacitu a tú by dokonca mohol v priebehu používania vozidla meniť podľa aktuálnych potrieb. Tiež by to umožnilo znížiť nároky na pevnú dobíjaciu infraštruktúru a zároveň umožnilo pomalšie a šetrnejšie dobíjanie akumulátorov pod odborným dozorom. Na druhej strane si tento systém vyžaduje viac akumulátorov v obehu, čo zasa znamená viac drahých surovín a v neposlednom rade aj spoločné normy, ktoré by boli záväzné aj pre výrobcov elektrických áut. Aká cesta sa nakoniec presadí, je otákou, každopádne systém výmenných batérií zostáva jednou z alternatív, ako elektromobilitu posunúť opäť ďalej.

zdroj: IÖW, Reuters