„Zelená šípka umožňuje vodičovi po zastavení pred križovatkou odbočiť vpravo aj vtedy, ak svieti signál červenej farby,“ vysvetľuje Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá má na starosti údržbu a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy.

Dôležité však je, že vodič smie odbočiť do pravého smeru len z pravého pruhu. Takisto nesmie pri prejazde križovatkou obmedziť ani ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, to sa týka najmä chodcov, cyklistov či ostatných vozidiel jazdiacich vo voľnom smere.

Novinka spred 2 rokov

Zelená šípka je na Slovensku stále pomerne novinkou, keďže do praxe ju priniesla až vyhláška o cestnej premávke z roku 2020„Svetelné signály môžu byť doplnené dopravným zariadením Zelená šípka,“ píše sa vo vyhláške so spresnením, že vhodným spôsobom možno obmedziť zelenú šípku len na cyklistov – v praxi sa tak možno do budúcna stretnete na cestách aj s týmto variantom.

V tomto konkrétnom prípade by ste zelenú šípku našli v rámci križovatky ciest III/1082 x III/1083 v Slovenskom Grobe. Správa ciest tam semafor umiestnila za účelom zlepšenia dopravnej situácie po sprevádzkovaní prepojenia diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 pri Chorvátskom Grobe.

Zdroj: Správa ciest BSK