Palivo budúcnosti pre mnohé sektory dopravy

Nielen letecká a námorná doprava môžu profitovať z nových syntetických palív nahrádzajúcich klasické pohonné hmoty vyrobené z fosílnych zdrojov. Napríklad aj úžitkové vozidlá by z nich mohli mať v mnohých prípadoch prospech.

S víziou zavádzania syntetických palív do praxe podpísali Nemecko, Japonsko a Litva spoločnú deklaráciu, ktorou sa zaväzujú k intenzívnej spolupráci v tejto oblasti. Jej súčasťou má byť vytvorenie regulačného rámca garantujúceho právnu istotu s cieľom motivovať k investíciám do syntetických palív.

Čo je princíp techn. otvorenosti? Namiesto presadzovania jedného druhu pohonu, napríklad elektrickej mobility, ako tomu malo byť v prípade osobných áut v Európskej únii, sa čoraz viac hovorí o potrebe rozvíjania viacerých alternatív – vrátane vodíka, syntetických palív, biopalív atď.

Syntetické palivá vs. zákaz spaľovacích motorov

Zatiaľ čo nové inovatívne palivá majú potenciál napĺňať klimatické ciele a podieľať sa na znižovaní emisií, firmám dokážu ponúknuť dôležitú výhodu, keďže vďaka nim zvládnu aj dopravné trasy výraznejšie vzdialené od zdroja energie. Práve s týmto aspektom má dlhodobo problém napríklad elektromobilita.

Litva sa pridala k silným globálnym hráčom Nemecku a Japonsku, ktorí zohrávajú dôležitú globálnu úlohu v automotive sektore. Tri krajiny sa chcú spoločne zasadzovať za takzvanú technologickú otvorenosť, nové inovácie a jednotné štandardy. Súčasťou ich plánov je aj spoločný výskum a vývoj syntetických palív pre osobné autá a ďalšie vozidlá.

Zdroj: bmdv.bund.de / foto: cz.depositphotos.com