Alkohol za volantom je na Slovensku dlhodobo závažný problém. Zistili ho v 12 percentách prípadov u vodičov v prípade dopravných nehôd. Do budúcna sa pripravuje výrazné sprísnenie trestov. Kto nafúka dve či viac promile, bude sa to považovať za stav ťažkej opitosti a vtedy budú hroziť prísnejšie tresty až do 5 rokov odňatia slobody (samozrejme vrátane zákazu šoférovania). Prísnejšie majú byť posudzovaní najmä profesionálni vodiči, upozornil denník Pravda.

Ak za stavu ťažkej opitosti spôsobí vodič ťažkú ujmu na zdraví minimálne 2 ľuďom, bude mu hroziť trest odňatia slobody od 5 do 12 rokov. Ak zaviní smrť 2 či viac osôb, sadzba bude na úrovni 7 až 15 rokov.

Po novom sa má takisto zaviesť nový postih - možnosť krátkodobého trestu odňatia slobody, a to v dvoch verziách: pri prvej alternatíve pôjde o trest odňatia slobody trvajúci 2 až 4 týždne. V druhom prípade môže ísť o 3-mesačný trest odňatia slobody zahŕňajúci resocializačný program.

Nové prísnejšie pravidlá už schválila vláda a teraz ich prerokuje parlament. Keď dostanú aj tu zelenú, vstúpia do platnosti.

Rozdávajú najmä podmienky

Dnešná legislatíva počíta vo všeobecnosti s trestom v rozsahu jedného roku väzenia v prípade vodičov, ktorí nafúkajú viac ako 1 promile. Trestný zákon tu vycháda z toho, že motorista takto vedie vozidlo v stavu vylučujúcom spôsobilosť a potenciálne ohrozuje životy ľudí.

V praxi sa stretávame s tým, že súdy štandardne u vodičov nad 1 promile udeľujú najmä podmienečné tresty (spolu s finančnou pokutou a samozrejme zákazom šoférovania), pokiaľ ide o previnilcov, ktorí spáchali takýto skutok po prvý raz.

Spomedzi 4 640 vodičov, ktorých obžalovali z takéhoto trestného činu, skončilo vlani vo väzení len 301 motoristov.

Zdroj: Pravda