V roku 2022 policajti na Slovensku odhalili viac ako 10-tisíc vodičov, ktorí viedli motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu. Takmer 4,5 tisíc z nich malo hladinu alkoholu rovnú alebo vyššiu ako 1 promile, resp. 0,48 mg/l pri dychovej skúške.

"Čelíme negatívnemu spoločenskému fenoménu," uvádzajú úradníci ministerstva spravodlivosti. Rezort preto dospel k záveru, že náš Trestný zákon musí na takýto fenomén reagovať kvôli ochrane života a zdravia.

Už dnes platí, že trestnoprávnu zodpovednosť a teoreticky aj hrozbu väzenia majú vodiči, ktorí nafúkajú nad 1 promile. V praxi končia takýto šoféri najmä s podmienečným trestom, predovšetkým pokiaľ nejde o recidivistov.

Súčasťou novely Trestného zákona je však zavedenie novej formy postihov. Pôjde o krátkodobý trest odňatia slobody, ktorý bude možné uložiť v dvoch variantoch. Pri prvom bude možné páchateľovi uložiť krátkodobý trest odňatia slobody v trvaní od dvoch do štyroch týždňov. Pri druhej, prísnejšej možnosti súd uloží trojmesačný trest odňatia slobody, ktorého povinnou súčasťou bude špeciálny resocializačný program.

Takýto program sa bude prebiehať v troch vybraných útvaroch na výkon trestu, kde budú vytvorené osobitné podmienky pre vhodný priebeh resocializačných programov, spresňuje ministerstvo.

Musí prejsť vládou a parlamentom

Minister spravodlivosti Viliam Karas predstavil pripravované tresty za alkohol ako súčasť rozsiahlej reformy reformy Trestného zákona. Na jej príprave sa podieľalo viac ako sto odborníkov zastupujúcich všetky justičnej sféry, akademickú obec i mimovládny sektor.

„Pevne verím, že táto zhoda na odbornej úrovni sa pretaví aj do potrebnej politickej podpory, a to tak na úrovni vlády SR i Národnej rady SR,“ uviedol minister Karas. Ako uvádza aj samotný rezort spravodlivosti, novela najskôr musí prejsť vládou a následne o nej bude rokovať parlament, čo celé zaberie prinajlepšom mesiace.

Už teraz sa dá očakávať búrlivá predvolebná diskusia v parlamente. Napokon, rozsahom i významom pôjde o jednu z najrozsiahlejších modernizačných zmien trestnej politiky od roku 2005. Na finálne detaily a záverečné znenie nových pravidiel pre vodičov si preto ešte musíme počkať, no sprísňovanie trestov vyzerá byť viac než pravdepodobné.

Foto: cz.depositphotos.com