Investícia v oblasti elektromobility prichádza do SR

Spoločný podnik čínskej skupiny Gotion a slovenskej spoločnosti InoBat plánuje vybudovať závod na výrobu batérií pre elektromobily v regióne Dolnej Nitry. Plánovaná investícia do výstavby závodu v Šuranoch dosahuje spolu až 1,2 miliardy eur. Projekt zároveň prinesie 1 311 nových pracovných miest so mzdami vyššími, ako je priemer v okrese.

Investor sa okrem toho zaviazal zriadiť nové výskumno-vývojové centrum, ktoré zvýši odbornú úroveň pracovníkov a posilní inovačný potenciál Slovenska. Projekt predstavuje strategickú investíciu, ktorá prispeje k transformácii slovenského automobilového priemyslu.

„Táto investícia predstavuje významný míľnik pre Slovensko. Posilní našu pozíciu v oblasti elektromobility, vytvorí nové pracovné príležitosti a podporí odborný rast našich pracovníkov. Očakávame, že táto spolupráca prinesie dlhodobý pozitívny dopad na našu ekonomiku a prispeje k ďalšiemu rozvoju inovačného potenciálu našej krajiny,“ zdôraznila podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková.

Vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní v Rimavskej Sobote v stredu 19. júna 2024 schválila pre projekt štatút významnej investície a zároveň investičnú pomoc vo výške 214 miliónov eur, vrátane dotácie vo výške 150 miliónov eur a daňovej úľavy vo výške 64 miliónov eur.

Ministerstvo hospodárstva SR verí, že táto investícia podporí hospodársky rozvoj Slovenska a prispeje k jeho inovačnému potenciálu.

Gotion je priekopníkom v oblasti energetických batérií a je prvou spoločnosťou v tomto odvetví, ktorá vstúpila na kapitálový trh v Číne. Firma sa špecializuje na vývoj a výrobu batérií pre vozidlá, prenos a distribúciu energie a skladovanie energie. Gotion prevádzkuje 14 gigafabrík s celkovou kapacitou nad 100 GWh a v roku 2023 dosiahol globálny obrat 3,9 miliardy eur. Medzi významných partnerov firmy patrí Volkswagen Group.

InoBat je slovenskou spoločnosťou zameranou na výskum, vývoj a výrobu elektrických batérií, ktorá prevádzkuje vlastné výskumné a vývojové centrum vo Voderadoch pri Trnave.

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR