Išlo o prípad, ktorý sa stal ešte koncom roka 2019. Vodič mal zaplatiť pokutu 1500 Kč, teda necelých 60 eur preto, že nemal uvedený doklad pri sebe. Kontaktoval preto poistiteľa, ktorý mu obratom poslal zelenú kartu cez WhatsApp a následne si šofér spomenul, že ju má i v e-maile. Otvoril preto poštu a zelenú kartu ukázal policajnej hliadke. Tá však trvala na tom, že dokument musí mať v takzvanej listinnej podobe, jednoducho povedané v papierovej forme.

Vodič s podozrením zo spáchania priestupku nesúhlasil a prvostupňový správny orgán dokonca uznal, že „doba a technológie idú dopredu“, trval však na tom, že je nutné postupovať tak, ako je stanovené zákonom. Úrad prirovnal zelenú kartu k vodičskému preukazu a podľa neho by bolo absurdné, ak by ho tiež predkladal v elektronickej podobe.

Obvinený vodič sa však nevzdal a odvolal sa na krajský úrad s argumentom, že zelená karta nie je na rozdiel od vodičského preukazu „verejnou listinou“. Opäť tvrdil, že doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia mal pri sebe a dodal, že „v zákone, ani inom právnom predpise nie je vyslovene nikde uvedené, že by zelená karta musela byť predložená v papierovej podobe“.

Odvolanie hnané až na ministerstvo

Krajský úrad vodičovi argumentáciu o chybne stanovenej analógii medzi kartou a vodičským preukazom uznal, odvolenie ako také ale zamietol a potvrdil rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa. Väčšina motoristov by dohadovanie s úradmi dávno vzdala, obvinený sa však nemienil s danou vecou zmieriť. Na ministerstve dopravy preto podal „žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o priestupku“, pričom doprava po čase postúpila tento podnet spolu so spisovým materiálom ministerstvu financií.

Aby sme to zbytočne nenaťahovali, výsledok je prelomový. Ministerstvo financií poukázalo na fakt, že zákon o poistení zodpovednosti pri prevádzke vozidla skutočne nestanovuje podobu zelenej karty, čím sa stotožnilo s názorom obvineného vodiča. A pridalo k tomu ďalšiu veľmi rozumnú argumentáciu.

„Ministerstvo financií zobralo do úvahy, že zelená karta v listinnej podobe nemá žiadne zvláštne ochranné prvky, ktoré by akokoľvek zvyšovali jej dôkaznú funkciu. Zelená karta predložená v elektronickej podobe na displeji mobilného telefónu má teda podľa rozhodnutia ministerstva financií úplne rovnocennú dôkaznú funkciu ako zelená karta v podobe listinnej,“ uviedol úrad na svojej internetovej stránke.

Ministerstvo financií upozornilo, že zatiaľ nejde o celkovú zmenu stanoviska, ale rozhodnutie v individuálnej veci, v každom prípade komplexná zmena je zrejme nevyhnutná. „O tom, ako sa toto rozhodnutie premietne do metodických postupov, aktívne jednáme s Políciou ČR,“ dodalo na záver ministerstvo.