„Je načase zvážiť nielen to, čo vychádza z výfuku auta, ale aj znečistenie z pneumatík a opotrebovania bŕzd,“ hovorí Richard Lofthouse z Emission Analytics. „Naše testovanie ukázalo, že znečistenie ovzdušia z pneumatík je šokujúco až 1000-krát väčšie, než znečistenie pevnými časticami z výfukových plynov,“ pokračuje vo varovaní Lofthouse. Jeho pohoršenie nad zisteným stavom však nekončí. „Ešte strašnejšie na tom všetkom je, že zatiaľ čo znečistenie z výfukových plynov je prísne regulované, opotrebovanie pneumatík a emisie s tým spojené nikto nesleduje. S rastúcim podielom predaja ťažkých SUV a elektrických áut bude tento problém ešte vážnejší,“ dodáva. Pri reálnych meraniach výskumní pracovníci údajne zistili, že na každom kilometri vypustili pneumatiky skúšobného auta priemerne 5,8 g pevných častíc, zatiaľ čo z jeho výfuku vyšlo len 4,5 mg/km pevných častíc. O aký typ auta šlo, nie je známe (hovorí sa len o rodinnom hatchbacku), každopádne je zrejmé, že znečistenie ovzdušia pevnými časticami od pneumatík nie je zanedbateľné.

Pozor aj na brzdy

Opotrebovanie pneumatík a s tým spojené emisie pevných častíc sú však len časťou problému. Do hry významným spôsobom vstupujú aj brzdy automobilov. Aj tie pri brzdení produkujú pevné častice, ktoré zatiaľ nikto nereguluje. Vývoj brzdových obložení aj kotúčov ide, samozrejme, dopredu, s nárastom hmotností nových áut však rastú aj nároky na brzdové systémy a ich výkony. Keď sa to spočíta s emisiami z pneumatík a rastúcim počtom áut v premávke, je z toho celkom slušná porcia emisií. Podľa štúdie pochádza až 60 % pevných častíc s veľkosťou do 2,5 mikrometra z NEE (Non-exhaust emissions), teda z emisií produkovaných mimo spaľovacieho motora. Pri väčších časticiach (do 10 mikrometrov), je podiel NEE na celkových pevných časticiach produkovaných autami dokonca až 73 %.

Čím ťažšie auto, tým viac emisií z bŕzd, tvrdí Emissions Analytics.

Elektromobily problém prehĺbia

Už viacerí odborníci varujú pred zvyšovaním hmotnosti súčasných áut. Týka sa to najmä populárnych SUV a ťažkých elektromobilov. Ich veľké pneumatiky sú totiž zaťažované ešte výraznejšie, než pri klasických autách a v prípade SUV so spaľovacími motormi ide aj o veľké a značne namáhané brzdy (elektrické autá dokážu brzdiť počas rekuperácie, takže ich brzdové systémy nie sú ani zďaleka zaťažované tak, ako pri konvenčných autách). Nick Molden, generálny riaditeľ spoločnosti Emissions Analytics, upozorňuje, že krátkodobým riešením je montáž kvalitných pneumatík a ich správne nahustenie, z dlhodobého hľadiska však nebude inej cesty, ako znižovanie pohotovostnej hmotnosti nových áut. Tá koniec-koncov autám pomôže v každom ohľade.

zdroj: Emissions Analytics