Je zaujímavé, že ešte pre potiahnutím brzdy je vidno ako sa kotúč zahrieva nerovnomerne na okrajoch. Je to spôsobené nerovným povrchom brzdového kotúča.

Experiment sa odohral v garáži pri stojacom vozidle, takže tu nemôžeme počítať s chladením vzduchom. Jason zahrieval zadné brzdy cez potiahnutú ručnú brzdu. Zvolil pritom päť meracích bodov a po celý čas monitoroval ich teplotu. Je zaujímavé, že ešte pre potiahnutím brzdy je vidno ako sa kotúč zahrieva nerovnomerne na okrajoch. Je to spôsobené nerovným povrchom brzdového kotúča. Jason pritom tvrdí, že počas jazdy a ani pri brzdení necítil žiadne vibrácie. Vysvetľuje to tým, že termálna kamera je mimoriadne citlivá a dokáže zachytiť aj drobné rozdiely v teplote.

Počas jazdy na okruhu sa teplota blíži k 500°C

Pri teste vytočil motor na približne 3000 otáčok a popritom zatiahol ručnú brzdu. Neprekvapí, že teplota disku tesne za platničkou je vyššia ako pred ňou. Najvyššiu nameraná teplota 140°C bola na okraji disku. Styčná plocha platničky mala niečo cez 100°C, ale Jenske upozorňuje, že pri jazde na okruhu sa dá dostať aj k teplote 500°C, pri bežnej jazde ťažko prekročíte 200°C. Práve preto je nutné pravidelne meniť brzdovú kvapalinu, tá časom stráca predpísaný bod varu a v kritických momentoch začnú brzdy vädnúť.

Chladeniu bŕzd vedia pomôcť takzvané vetrané kotúče (s vnútorným chladením). Športové autá majú aj dierované kotúče alebo kotúče s ryhami. Oba spôsoby zlepšujú chladenie, ale zároveň mierne zhoršujú brzdné vlastnosti (menšia styčná plocha kotúča).