Kontrolóri našli v násypoch elektrické káble, kusy igelitu, sklo, kachličky, korene stromov...

Kontrolu toho, čo sa nachádza v stavbe diaľnice D4, naradilo ministerstvo dopravy po marcových raziách v sídle realizátora a dodávateľa. Vtedy polícia zadržala viacero ľudí vrátane vysokopostaveného manažéra španielskeho konzorcia.

Analýza skúmala zeminu z násypových materiálov a kvalitu vody. V pôde našli viaceré toxické látky ako arzén, baryt, a fenoly. Podľa správy ich množstvo nie je nebezpečné pre životné prostredie. „Zistené prekročenia poukazujú na to, že do násypov nebol použitý čistý prírodný materiál," píše sa v správe.

Vo vzorkách vody, ktoré odoberali odobrali z okolia stavby D4, sa nič škodlivé nenašlo. Testy však ešte budú pokračovať a tak tento záver ešte nie je definitívny. Analýza však potvrdila to, o čom sa dlho iba hovorilo, že na stavbu diaľnice sa vozí odpad, ktorý tam nepatrí. Kontrolóri našli v násypoch napríklad elektrické káble, kusy igelitu, sklo.

Prekvapuje vás, čo zistili? Lebo nás vôbec nie! Ľudí, ktorí o tom hovorili, mali počúvať už pred rokom! Sme veľmi zvedaví, kto a ako to dá do poriadku, keďže niektoré časti R7 už asfaltujú...!

Minister Dopravy za Most-HÍD Árpád Érsek

Nachádzali sa tam však aj rozbité kachličky, korene stromov a dokonca aj tuby zo zubnej pasty, nič z toho pritom povolené nebolo a nie je! Koncesionár nepredložil žiadne doklady, ktoré by legalizovali tento odpad ako stavebný materiál.

V súvislosti s tým správa konštatuje neplnenie približne tretiny podmienok, ktoré stanovuje proces vplyvov na životné prostredie, porušenie technologických postupov. Celkovo mali byť takto porušené až štyri zákony. Všetky tieto závažné pochybenia na strane koncesionára zásadne porušujú podmienky koncesnej zmluvy a tiež zásadne ovplyvňujú výslednú kvalitu stavebných prác a tiež životnosť celého diela.

Pre ministra dopravy Árpáda Érseka je najdôležitejšie, že sa vo vzorkách nenašla kontaminácia a nariadil v tejto súvislosti ďalšie odbery vzoriek a ďalšie testy. Za dôležité však považuje to, že sa ukázalo, že na stavbu vozili materiál zo skládok. A to si nemôže nik dovoliť.

Koncesionár, ktorý stavia diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7, poskytol TV Markíza stanovisko, ktoré uvádzame v plnom znení: „Dnes sme sa stretli s ministrom dopravy a výstavby SR Arpádom Érsekom a obe strany sa zhodli, že pri výstavbe projektu D4R7 neprišlo ku kontaminácii. S obsahom predloženej správy však zásadne nesúhlasíme. Podľa nášho názoru jedinou otázkou na diskusiu sú niektoré formálne administratívne postupy. Výstavba projektu je v plnom súlade s platnými povoleniami, legislatívou, normami a našou dokumentáciou, čo však táto správa neberie do úvahy. Sme si istí, že v najbližších týždňoch to objasníme na technických stretnutiach s odborníkmi z ministerstva dopravy. Výstavba D4R7 je striktne v súlade so všetkými platnými slovenskými a medzinárodnými normami, smernicami, právnymi požiadavkami a koncesnou zmluvou. Sme plne odhodlaní dodržať tieto princípy a úvodom budúceho roka dosiahnuť prvý významný míľnik, ktorým je dokončenie R7 v úseku Ketelec-Holice," napísal generálny manažér D4R7 Juan José Bregel.

Minister však pripúšťa aj takú možnosť, že stavbu by mohol prevziať štát. A to však iba v tom prípade, že nebude spĺňať normy.

zdroj: tvnoviny.sk