V každom prípade, či už ide o úraz alebo nehodu, skúma sa miera zavinenia. Slovenskí poistníci aj naďalej dokážu „potrápiť“ svojou kreativitou nejednu poisťovňu. Nielen kuriózna matematika poistných špekulantov, ale aj bizarný prístup k poistnej zmluve s vedomím absolútneho bezpečia a plnenia zostáva ľahostajný. Podobne je to aj s havarijným poistením. Ak v cestnej premávke zaviníte nehodu, či už v dôsledku vysokej rýchlosti alebo neprispôsobení jazdy a nepoškodíte žiadny majetok, len si napríklad zlomíte ruku a poškodíte vozidlo, automaticky sa obraciate na svoju poisťovňu. Vravíte si, to sa stáva, a myslíte si, že nie ste na tom až tak zle, aby ste si samovoľne demolovali vlastné vozidlo. Takéto škody sú v rámci prešetrenia v poisťovni z poistenia vylúčené. Ak ste jazdili príliš rýchlo, čím ste vlastne nedodržiavali zásady cestnej premávky, poisťovna Váš prípad uzavrie tým, že ste sa dopustili priestupku a nedodržali ste cestný poriadok. Z modelovej situácie vyplýva, že každá poisťovňa bojuje proti plneniu takýchto škôd stanovením výluk, ktoré môžu viesť až k odmietnutiu poistného plnenia a vypovedaniu poistnej zmluvy.

Prečítajte si poistné podmienky

Každý poctivý účastník cestnej premávky, ktorý si uzatvára PZP, by mal dôkladne poznať poistné podmienky, ktoré častokrát mnohí prehliadajú a považujú ich za nepodstatné. Nedodržanie pravidiel a právnych predpisov môže viesť až k podozreniu o poisťovacie podvody, ktoré denne zamestnávajú stoly likvidátorov.


Poisťovne majú v náplni svojej činnosti chrániť svojich klientov a ich peňaženky. Žiadna z poisťovní nechce v klientoch vytvárať falošný pocit bezpečia pri tých udalostiach, ktoré nie sú kryté poistnými podmienkami a ktoré častokrát vodiči vo vlastnom záujme prehliadajú.


Tam, kde sa dôveryhodnosť poisťovní vytráca, a klienti ostávajú nepoistení, vytvoria si vlastné zásady bezpečnosti. Aby sa im nič nestalo, budú jednoducho jazdiť opatrne! Pravidlo, že zúfalé myšlienky plodia nešťastné konce, potvrdzuje aj štatistika, ktorá uvádza, že z celkového počtu nehôd za rok je vyše 4 000 takých, ktorých vinníci nemajú uzavreté PZP. Aktuálne sa na cestách pohybuje viac ako 171 000 vozidiel bez zákonnej poistky z celkového počtu 2,44 milióna. Nepoistení vodiči si kompenzujú neplatenie poistného tvrdením, že ich tých tisíc Eur pri škode, ktorú zavinia, nezabije. Čoraz viac „nepoistníkov“ uvádza do rozpakov stúpajúca cena vozidiel a náhradných dielov, na základe ktorých už vlastná peňaženka v rámci poistnej udalosti nemusí stačiť.


Pokuta  66 Eur, ktorá nás ako zákonne nepoistených vodičov neminie, striehne na nás aj za hranicami. Vycestovaním za hranice bez PZP, nám hrozia nielen vyššie sankcie, ale dokonca aj zošrotovanie automobilu. Naši nemeckí susedia si na poriadok na cestách naozaj potrpia. Bez povinného poistenia nezodpovedný vodič zaplatí pokutu, ktorá sa dokáže vyšplhať až na 180 násobok denného príjmu nemeckého občana. Na Slovensku s nepoistenými vodičmi stále zaobchádzajú ako v rukavičkách. Čo myslíte?