Mať kameru v aute je legálne, no má pravidlá

Mať palubnú kameru v aute je dnes dobré z viacerých dôvodov, tým najhlavnejším však zostáva vytvorenie záznamu premávky v okolí vozidla, ktorý môže byť užitočný pri neskoršom riešení spornej udalosti (napr. dopravnej nehody). Na Slovensku je použitie palubnej kamery legálne, musíte však dodržať podmienky definované v zákone o cestnej premávke. Ten určuje umiestnenie záznamového zariadenia na čelnom okne tak, aby nebránilo vodičovi vo výhľade. Pravdou však je, že toto tvrdenie je trochu laxné a nikde nie je presne definované, čo pojem „bránenie vo výhľade“ vlastne znamená. Všeobecne platí, že by záznamové zariadenie nemalo byť v zornom poli vodiča, hoci ak budeme dôslední, zistíme, že v zornom poli vodiča je aj vnútorné spätné zrkadlo, pod ktoré väčšina vodičov dnes kamery umiestňuje.

Citroën našiel odvahu a ponúkol palubnú kameru ako súčasť výbavy modelu C3. Môžete ňou počas jazdy natáčať aj fotiť momentky.

Pozor na ochranu osobných údajov

Na Slovensku platí, že záznam z palubnej kamery je možné použiť ako dôkaz pri riešení dopravnej nehody a jej sporných detailov, poškodená aj vinná strana sú totiž pri riešení dopravnej nehody oprávnené predkladať akékoľvek dôkazy, medzi ktoré patrí aj kamerový záznam. Neznamená to však, že so získaným kamerovým záznamom môžete nakladať podľa vlastného uváženia. Záznam je určený len pre vlastnú potrebu, ak by ste ho teda chceli použiť mimo súdnej siene pri riešení spornej dopravnej nehody, musíte rešpektovať Metodické usmernenie č. 3/2013 Úradu na ochranu osobných údajov SR. Usmernenie mimochodom hovorí aj to, že účelom vyhotovovania záznamov je získavanie dôkazov o mechanizme, akým k nejakej udalosti došlo, a tým aj dôkazov o zodpovednosti za túto udalosť, resp. za spôsobenú škodu alebo ujmu. V uvedenej súvislosti však nemožno opomenúť nevyhnutnú mieru náhodne získavaných osobných údajov, ktoré účelu prevádzkovania autokamery nezodpovedajú, vrátane osobných údajov osobitnej kategórie (napríklad údaje o rasovej príslušnosti alebo o viditeľnom zdravotnom postihnutí).

Kým si teda necháte získaný záznam z kamery pre vlastné potreby, je to v poriadku, ak by ste ho však z nejakých dôvodov chceli uverejniť na sociálnych sieťach, môžete naraziť na hranice zákona. Usmernenie totiž upozorňuje, že súčasťou získavaných údajov sú aj osobné údaje, ktoré nezodpovedajú účelu prevádzkovania autokamery (náhodní chodci, vodiči iných vozidiel, a podobne). Uvedenej skutočnosti musí zodpovedať spôsob spracúvania týchto osobných údajov, najmä neprípustnosť ich zverejňovania, sprístupňovania a poskytovania tretím stranám, ako aj ich bezodkladná likvidácia podmienená splnením účelu prevádzky autokamery.

Celé znenie aktualizovaného znenia Metodického usmernenia č. 3/2013 – Kamerové informačné systémy osobných údajov vo vozidlách nájdete tu.

Ak vôbec existuje nejaká všeobecná rada vyplývajúca z používania kamier v aute, dala by sa stručne zhrnúť do vety: „Natáčajte, ale záznam nikde nešírte.“

S kamerou nemanipulujte počas jazdy

Pozor si dajte aj na manipuláciu s kamerou počas jazdy. Novela zákona o cestnej premávke platná od 1. decembra 2019 totiž hovorí, že zákaz používať telefónny prístroj okrem telefonovania s hands free sa upravil tak, aby bolo zakázané ho aj držať v ruke a aby sa toto pravidlo okrem telefónu vzťahovalo aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenia. Verte, že obsluha palubnej kamery počas jazdy nemá zo zákazu žiadnu výnimku.

Citliví Európania

To, že u nás nemá používanie kamier do auta takmer žiadne obmedzenia, neznamená, že za hranicami je to také isté. Po príklady nemusíme chodiť ďaleko. Ako uvádza spoločnosť Dekra, v Rakúsku palubné kamery snímajúce premávku v okolí vozidla povolené nie sú. Záznam z kamery je povolený len pre privátne účely, napr. na získavanie okolitej krajiny, či nahrávanie jazdy na motorke alebo v aute. Šéf dopravnej polície rakúskej spolkovej krajiny Vorarlbersko však potvrdil, že ak účastník dopravnej nehody, proti ktorému sa vedie vyšetrovanie, disponuje obrazovým materiálom, môže ho použiť na súde. Avšak len za podmienky, že na ňom nie sú viditeľné iné zúčastnené osoby. V Nemecku musia byť na zázname rozmazané všetky registračné značky a tváre ľudí, používanie kamier zasa úplne vylučuje Luxembursko a Švajčiarsko. Keďže sa však legislatíva v tejto oblasti dynamicky vyvíja a mení veľmi často, vždy je dobré sa na používanie palubných kamier v konkrétnej krajine informovať tesne pred cestou za hranice Slovenska.

Základné pravidlá používania kamier v aute:
 
1. Kamera nesmie obmedzovať výhľad vodiča,
2. Záznam je možno používať len pre vlastné účely,
3. Použitie záznamu pri vyšetrovaní nehody určuje každá krajina podľa vlastných pravidiel. Na Slovensku (aj v Čechách) sa dá využiť.
4. Ak sú na zázname rozoznateľné Evidenčné čísla či tváre iných osôb, záznam je možné použiť len s ich súhlasom.