Moderné palivové systémy sú omnoho menej tolerantné k akýmkoľvek formám korózie, než u predchodcov. Tieto systémy vybavené pumpami či vstrekovačmi pracujúcimi pod extrémnymi tlakmi sú omnoho náchylnejšie na poruchy práve v zimnom období, keď výskyt korózie v palivových systémoch je zapríčinený prítomnosťou vody.

Každé palivo obsahuje malé percento vody, no problém nastane až vtedy, keď sa toto percento nadmerne zväčší a voda tzv. emulguje. Emulgáciou sa vytvorí samostatná zložka, ktorú už samotné palivo bez pomoci aditíva nedokáže absorbovať. Voda sa do systému vie dostať mnohými spôsobmi a práve v zime je to najčastejšie kondenzáciou, keď poklesom teploty sa molekuly vody premieňajú z plynného skupenstva na kvapalné. Ďalšími častými spôsobmi sú dážď, vysokotlakové umývanie či únikom z atmosféry (vlhkosť).

V skúmavke naľavo je vidieť emulgovanú vodu.

Emulgovaná voda má nižšiu viskozitu než nafta, a preto poskytuje tenšiu mazaciu vrstvu medzi dvoma pohybujúcimi sa kovovými dielmi. Vytvára sa tzv. abrazívny efekt, ktorý z týchto dielov odstráni ochrannú vrstvu, bez ktorej všetky typy železných  i neželezných kovov v spojení s emulgovanou vodou automaticky korodujú. Korózia sa najčastejšie vyskytuje práve pri vstrekovačoch, keď v prípade ich výmeny sa investícia pohybuje na úrovni niekoľkých stoviek eur.

Zimné aditívum do nafty je overená prevencia voči poruchám tohto typu a to vďaka obsahu lubrikačnej zložky, ktorá vytvorí ochranný film na povrchu všetkých komponentov v palivovom systéme. Zamedzí tak abrazívnemu efektu a kovové časti zostanú naďalej chránené pred možným vznikom korózie.

Lepší studený štart

V zimnom období sú studené štarty komplikáciou pre všetky naftové automobily. Za studený štart sa považuje každý, pri ktorom motor nie je zahriaty na prevádzkovú teplotu, teda pred cestou do práce, z práce, ale aj medzi nákupmi či inými prestávkami medzi jazdami.

Aj v tomto prípade stojí za náročným ranným štartovaním voda. Nie je v tom však jediná. Okrem nej na nízke zimné teploty negatívne reagujú aj uhľovodíky, ktoré tvoria základ každého paliva. Výrobcovia na základe zmiešania rôznych druhov uhľovodíkov vedia ovplyvniť ich bod mrazu, no má to vplyv na cenu paliva.

Zlepšenie filtrovateľnosti

Voda počas tuhej zimy v palive zmrzne a jej kryštáliky ľadu sa v palivovom systéme správajú, ako každé iné pevné teleso. Palivový filter chrániaci vstrekovače a motor tieto telesá cez seba jednoducho nepustí. Uhľovodíky majú takisto svoj bod tuhnutia, no na rozdiel od vody nevytvárajú ľad, ale hustú gélovú hmotu, tzv. parafín. Ten môže vo väčšom množstve takisto zamedziť prietok paliva cez filter, alebo znížiť výbušnosť nafty.

Uvedené príklady nepriaznivého pôsobenia zimy na palivo sú príčinou toho, keď ráno nenaštartujete alebo naštartujete, no po chvíli motor auta zhasne. Zimné aditívum do nafty dokáže účinne potlačiť tvorbu parafínu a zlepšuje filtrovateľnosť paliva až o – 13 °C v závislosti od kvality paliva. Takisto dokáže naviazať vodu s palivom a vytvorí tak hmotu, ktorú je motor schopný spáliť bez ďalších negatívnych dopadov na proces.