Budú mať elektromobily diaľničnú známku zadarmo?

Skúsenosti ukazujú, že firmy sa do budovania elektrického fleetu v jednotlivých krajinách zapájajú ako prvé. „Je preto čas ich podporiť a vytvoriť im čo najlepšie podmienky, aby mohol rozmach elektromobility nastať aj u nás,“ vyzvala Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA).

Firmy zohrajú kľúčovú úlohu pri naštartovaní trhu s elektromobilmi. „Je v záujme ekonomiky, aby získali nielen finančnú podporu z Plánu obnovy pri ich obstarávaní – čo je reálna a dostupná alternatíva – ale aj priaznivejšie podmienky pri ich prevádzke,“ povedal riaditeľ SEVA Patrik Križanský.

V Akčnom pláne pre elektromobilitu, ako aj v nedávnom uznesení vlády, boli načrtnuté rôzne možnosti úľav. „Napríklad vo forme daňového zvýhodnenia, odpustenia diaľničných poplatkov či zrýchleného odpisovania aj pre nákladné vozidlá a autobusy. V tejto fáze rozvoja trhu sú až štyri z piatich elektromobilov kupované do firiem,“ dopĺňa Križanský.

SEVA sformulovala predikcie, podľa ktorých je možné približne odhadnúť časový rámec, v ktorom sa podiel elektromobilov na nových registráciách u nás zvýši aspoň na potrebných 5 percent. Ak elektromobilitu na našich cestách nepodporíme, 5-percentný podiel elektromobilov na predajoch vraj dosiahneme až okolo roku 2027.

„Ak by sme ale naopak rozvoj trhu konečne akcelerovali rôznymi schválenými opatreniami, 5 percent by sme mohli dosiahnuť už na konci budúceho roka. To sa však nepodarí bez legislatívnej a finančnej podpory štátu,“ hovorí analytik SEVA Martin Jelenek.

Podpora elektromobilov ako firemných áut môže byť zavedená okamžite

Jedným z opatrení, ktoré je možné zaviesť prakticky ihneď a „od stola“ (na rozdiel od napríklad často komplikovanejších dotácií), je zníženie daňového a odvodového zaťaženia firiem a ich zamestnancov pri používaní vozidla aj na súkromné účely.

Daňový expert SEVA Juraj Ďuratný tvrdí, že súčasné nastavenie zdaňovania takéhoto nepeňažného príjmu firmy odrádza od prechodu na bezemisnú dopravu: „Vyššiu obstarávaciu cenu elektromobilu musí zamestnávateľ nielen zafinancovať, ale navyše kvôli nej platí aj vyššie dane a odvody. To demotivuje firmy aj zamestnancov, ktorí zas majú nižší disponibilný príjem.“

V Nemecku, Rakúsku, Belgicku a už aj v Česku sa tento poplatok znižuje pri elektromobiloch na pol percenta, alebo dokonca na nulu. Zníženie daňového zaťaženia ako forma dočasnej podpory adopcie elektromobility preto môže byť stimulom.

Foto: cz.depositphotos.com