Projekt Next-E vybrala Európska komisia spomedzi 349 uchádzajúcich sa projektov zameraných na dopravu. Európska komisia celkovo podporila až 152 ďalších projektov, pričom celková výška grantu bude až 7,5 miliardy eur.

Tento projekt pomôže elektromobilom u nás, v Českej Republike, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku a Rumunsku.

Samotný projekt Next-E ocenili sumou až 18,84 milióna eur. V rámci neho vybudujú 222 rýchlych nabíjacích staníc s viacerými štandardmi (50 kW) a 30 ultra rýchlych nabíjacích staníc (150 až 350 kW).

BMW i8 je síce plug-in hybrid, ale z veľkého počtu nabíjacích staníc môže ťažiť aj tento model.

Nabíjacie stanice majú umiestniť v blízkosti hlavných cestných koridorov siete TEN-T, teda primárne budú uprednostnené hlavne diaľnice a rýchlostné cesty. Vďaka tomu by elektromobily mohli jazdiť aj dlhšie trasy a nemuseli sa obmedzovať dostupnosťou nabíjacích staníc.

Tento projekt rozšíri elektrickú infraštruktúru nielen u nás, ale aj v Českej Republike, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku a Rumunsku. U nás, v Českej Republike, Maďarsku a Rumunsku bude partnerom projektu konzorcium spoločností E.ON Group, spoločnosť MOL vo všetkých zúčastnených krajinách, Hrvatska elektroprivreda v Chorvátsku, Petrol v Slovinsku a Chorvátsku a nakoniec spoločnosti Nissan a BMW.

Práve výlučne elektrické autá, ako napríklad Nissan Leaf, využijú novú infraštruktúru najviac.

Aktivity začali už v tomto roku a konečným dátumom na splnenie záväzkov má byť koniec roka 2020. V rámci projektu majú spoločnosti úzko spolupracovať s ministerstvami dopravy, Európskou komisiou a so zákonodarcami všetkých zúčastnených krajín. Uvidíme, ako tento projekt naozaj zamieša kartami v oblasti elektromobility, veď kvalitné elektrické zázemie je pre elektromobily životne dôležité.