Akákoľvek prvá pomoc pri nehode je lepšia ako žiadna! Zlomené rebrá živému vadiť nebudú a mŕtvemu sú celé nanič.

Základy prvej pomoci by mali ovládať všetci. Aspoň teóriu... K praxi sa odhodlá málokto. Pred nedávnom sme na našom FB profile zdieľali príbeh - náhodný nepriamy svedok zo všetkých síl podáva prvú pomoc motorkárovi... Pri prvej pomoci však musíte dbať aj na svoje zdravie. Nikdy totiž neviete, komu ju poskytujete a akými chorobami trpí. Niektorí odborníci preto neuznávajú dýchanie z úst do úst.

Pri úraze vždy pamätajte na 5T:

 • Ticho - osobu pohodlne uložíme, snažíme sa pre ňu zaistiť telesný a duševný pokoj aktívnym upokojovaním.
 • Teplo - podchladeniu bránime prikrytím zdola i zhora.
 • Tíšenie bolesti - začneme ošetrovať poranenia.
 • Tekutiny - väčšina ľudí v šoku má pocit smädu, preto môžeme postihnutému ovlažovať pery, aby sme pocit smädu zmiernili. V žiadnom prípade mu nedávame piť, pretože by to mohlo vyvolať zvracanie, ktoré zhoršuje stav.
 • Transport - privoláme odbornú pomoc (155) a medzitým kontrolujeme vedomie a dýchanie.
Ten, kto neposkytne prvú pomoc, je trestne zodpovedný!

Každý človek, ktorý sa znenazdajky ocitne v blízkosti ohrozenia života iného, by mal vedieť: 

 • zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného života;
 • zistiť príznaky úrazu, ochorenia;
 • poskytnúť prvú pomoc;
 • privolať špecializovanú pomoc a odovzdať postihnutého pracovníkom zdravotníckeho záchranného systému;
 • Pri výskyte viacerých poranení u jedného postihnutého alebo pri viacerých zranených osobách treba najprv riešiť tie, ktoré priamo ohrozujú život a až po poskytnutí pomoci hľadať ďalšie poranenia;
 • Medzi život ohrozujúce stavy patria: zastavenie dýchania, zastavenie krvného obehu, veľké vonkajšie krvácanie, bezvedomie a šok.
JE PODĽA VÁS AKCIA POLÍCIE SR A ČERVENÉHO KRÍŽA PROSPEŠNÁ?
 • Áno ( 65% )

   

 • Nie ( 35% )

   

Odpovedalo 79 ľudí  

Prvá pomoc pri nehode

Základným pravidlom pri poskytovaní prvej pomoci je bezpečnosť, teda neohroziť seba samého, zraneného, ani život a zdravie ostatných osôb (svedkov, príbuzných, ostatných účastníkov dopravnej nehody...).

Po odstavení vozidla v bezpečnej vzdialenosti za nehodou zapnite vždy výstražné svetlá – a oblečte si reflexnú vestu. Zoberte si autolekárničku, mobilný telefón a výstražný trojuholník. Ten umiestnite od miesta nehody vo vzdialenosti minimálne 50 – 100 m na bežných komunikáciách a 150 m na rýchlostných komunikáciách a diaľniciach. (ak ste vo vozidle viacerí, činnosti si rozložte, môže to zachrániť život).

Po zabezpečení miesta nehody výstražným trojuholníkom je nutné aktivovať zložky Integrovaného záchranného systému (IZS) na linke tiesňového volania 112. Lepšie však bude, ak zavoláte 155 a ostatné zložky o udalosti dostanú potrebné informácie. Všimnite si okolie, čo by napomohlo k presnejšej lokalizácii. 

Osoby v havarovanom aute, ktoré sú pri vedomí a krvácajú, sú v bezvedomí a dýchajú, prípadne sú v šoku, ale nehrozí im bezprostredné nebezpečenstvo, ošetrite vo vozidle, nehýbte s nimi a počkajte na príchod záchranných zložiek.

Pokiaľ sú vo vozidle osoby v bezvedomí a nedýchajú, potrebujú resuscitáciu a je nevyhnutné ich z vozidla vytiahnuť. To isté platí, ak hrozí nebezpečenstvo požiaru. Postihnutú osobu vyťahujte čo najšetrnejšie, najlepšie dvoma záchrancami tak, aby bol čo najviac znehybnený krk postihnutého. Snímanie prilby motorkára robte jedine v prípade, keď je postihnutý v bezvedomí a nedýcha. Vtedy je resuscitácia nevyhnutná a má prednosť aj pred prípadným rizikom poškodenia krčnej chrbtice.

Najčastejšie vážne zranenia pri dopravných nehodách:

Zastavenie dýchania a krvného obehu

 • Prejavy: osoba je v bezvedomí, nereaguje ani na zatrasenie, nedýcha, alebo dýcha s veľkými problémami (takzvané lapavé dýchanie).
 • Prvá pomoc: postihnutého uložíme na tvrdú a rovnú podložku. V prípade dospelého oživovanie začneme 30 stlačeniami hrudníka do 5 – 6 cm hĺbky, v strede hrudníka hranou dlane, potom nasledujú 2 záchranné vdychy tak, aby sme videli nadvihnutie hrudníka. Postup opakujeme, pričom hrudník stláčame rýchlosťou 100-krát za jednu minútu. Zisťovanie prítomnosti vedomia a dýchania a záklon hlavy je potrebné vopred nacvičiť! U detí od 1 mesiaca veku do puberty resuscitáciu začíname 5 záchrannými vdychmi a potom pokračujeme ako u dospelých 30 stlačeniami hrudníka a 2 záchrannými vdychmi.

Veľké vonkajšie krvácanie

 • Pri úrazoch, kde sa vyskytne krvácanie, je najbezpečnejšie pamätať si takzvaných 5Z: Zistiť krvácanie. Zatlačiť v rane. Zdvihnúť nad úroveň srdca. Zabrániť šoku. Zavolať 155.
 • Krv môže tiecť, striekať alebo prerušovane vytekať z rany, nastúpiť môže aj šok! Postihnutému okamžite zatlačíme rukou priamo na ranu, ak máme po ruke obväz alebo čistú tkaninu, vytvoríme z nich ochrannú vrstvu a ranu prekryjeme. Priložíme tlakový obväz. Tlakový obväz nie je lepšia pomoc ako tlak rukou v rane, no uvoľní nám ruky na ďalšiu pomoc. Postihnuté miesto sa snažíme znehybniť a polohovať nad úrovňou srdca. Nezabúdame na protišokové opatrenia, kontrolujeme vedomie, dýchanie a privoláme pomoc.

Dúfam, že mnoho z nás sa nikdy nebude musieť postaviť do role záchrancu. Je ale lepšie tieto pravidlá ovládať. Nikdy neviete, kedy bude pred vás položená otázka života a smrti...

Na samotný záver si pozrite ešte jedno staršie necenzurované video z dopravnej nehody v Rusku. Upozorňujem vás, ak máte slabší žalúdok, radšej na video neklikajte...