Každá z členských krajín EÚ volí inú vodíkovú stratégiu. Kým niekto mu prikladá veľkú prioritu a aj v individuálnej doprave ho vníma ako alternatívu budúcnosti, sú krajiny, ktoré v tejto oblasti viac veria batériovým elektrickým autám. Rakúska vláda predstavila svoju vodíkovú stratégiu a priznala, že vodík v doprave v budúcnosti nepodporí. „Zelený“ vodík napriek tomu tomu úplne nezatracuje, no v individuálnej doprave s ním neráta. „Zelený vodík je šampanským energetickej transformácie. Je cenný a všestranný, ale nie nevyčerpateľný,“ povedala rakúska ministerka pre ochranu klímy a životného prostredia Leonore Gewessler. „Musíme čo najlepšie využiť vodík, ktorý máme k dispozícii. Stratégia ukazuje, ako na to,” dodala.

Ani v nákladných autách

„V doprave vyhrávajú elektromobily. Aj byty a domy môžeme vykurovať oveľa efektívnejšie inými spôsobmi. Preto v týchto oblastiach nebudeme používať zelený vodík,“ vysvetlila Gewessler. Zároveň doplnila, že nová vodíková stretégia nevidí potenciál využívania vodíka  nielen v osobnej doprave, ani pri stredných a ťažkých nákladných autách. Vo všetkých týchto oblastiach stratégia hodnotí vodík ako „neefektívny“.

zdroj: Euractiv