Marián Viskupič práve zatelefonoval do redakcie priamo z NR SR aby nám oznamil, že parlament schválil REGISRAČNÉ POPLATKY vozidiel verziu 3.0! To je dôležité víťazstvo motoristov a zdravého rozumu.

Čo všetko bolo zle?

Od zavedenia registračných poplatkov som bol primárne nespokojný s dvoma zásadnými vecami. S tým, že sa neplatia len raz, a s tým, že zásadne zvýhodňovali staršie vozidlá. Samozrejme, zle bola nastavená aj horná hranica až 3900 € a tiež to, že "daň z luxusu", ako sa ju mnohí nebáli označovať, sa začínala už nad hranicou max. výkonu vozidla 80 kW. Bolo zrejmé, že takto nastavený systém nemotivuje obnovu vozového parku u nás. Dostali sme sa na priemerný vek až 15 rokov. Ak si vezmeme koľko z nových áut, ktoré ťahajú celkový priemer dolu, sú autá firemné, je zrejmé, že vekový priemer áut slovenských motoristov v osobnom vlastníctve je oveľa vyšší. To neprospieva absolútne ničomu - ani emisiám, bezpečnosti, prevádzkovým nákladom...

Politici načúvajú hlasu verejnosti

Predkladateľ reformy registračných poplatkov, poslanec NRSR Marián VISKUPIČ z SaS, zožal za prvú verziu registračných poplatkov (nazvime ich verzia 1.0) vlnu kritky. Dokonca takú, že petíciu za zrušenie podpísalo bezmála 83 000 Slovákov. Aj my v redakcii sme jasne tlmočili náš názor a názor verejnosti a už v našej besede uznal, že na výšku poplatkov sa znova pozrie a prehodnotí ju. Zdá sa, že sľub dodržal. Dokonca to vyzerá tak, že s ďalším poslancom NRSR Petrom KREMSKÝM (OĽaNO) sa začali predbiehať v tom, kto ponúkne motoristom zhovievavejšie a akceptovateľnejšie podmienky. Pred časom sme informovali o snahe poslancov OĽaNO znížiť registračné poplatky vozidiel pri zachovaní EČV až o 70%. To bol verejný prísľub verenosti, ktorý však po prečítaní podmienok, za akých by mal byť uplatniteľný, veľký potlesk nezožal. Boj teda pokračuje...

Marián VISKUPIČ, poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita

Je spokojnosť motoristov s registračnými poplatkami na dosah?

Marián VISKUPIČ zverejnil text, v ktorom stručne približuje čo sa vo veci aktuálne v NR SR deje a čo zmene poplatkov na verziu 3.0 predchádzalo. Text uvádzam v plnom pôvodnom znení:

Zníženie výšky registračných poplatkov je dlhodobou témou strany SaS. Práve preto bola súčasťou dohôd na podpore rozpočtu aj dohoda, že sa registračné poplatky znížia tak, aby celková úspora pre občanov a firmy bola 30 miliónov ročne ročne. Teda, že sa sadzby poplatkov upravia tak, aby ich ročný výber bol spomínanú sumu nižší. Zároveň boli dva ďalšie ciele - aby poplatky mali v sebe environmentálny aspekt (ekologickejšie vozidlo platí menej) a aby sa odstránila diskriminácia nových a novších vozidiel. Priemerný vek slovenského vozidlového parku, aj vďaka pôvodne platným pravidlám, sa stále zvyšuje. Systém vysokých poplatkov na nové vozidlá a ich znižovanie s rastúcim vekom sa používa iba v dvoch krajinách EÚ - Na Malte a práve na Slovensku. V oboch krajinách tento systém spôsobuje postupné starnutie vozidlového parku. U nás sa blíži k 15 rokom, teda priemerné slovenské vozidlo má takmer 15 rokov. Pritom práve vek vozidla má zásadný vplyv na jeho čistotu prevádzky a tiež na bezpečnosť. Stačí si pozrieť porovnanie crashtestov 15 ročných a aktuálnych vozidiel. Náklady liečenia zranení ľudí sú pri nehodách starých vozidiel výrazne vyššie. Aj z týchto dôvodov má zásadný význam, aby registračné poplatky reflektovali potrebu obnovy vozidlového parku v našej krajine. Nastavenie poplatkov teda nie je úplne banálna vec, aj preto sa pri prijímaní dohodla účinnosť až od 1.4.2023

Úprimne priznávam, že v prvom kroku sa mi nepodarilo nastaviť poplatky správne. Hlavne pri starších vozidlách sa poplatky zvýšili nad mieru, ktorú považujem za únosnú. Zmena by tak priniesla ľuďom iba minimálnu úsporu.

Preto prichádzam s úpravou, o ktorej práve rokujeme v parlamente. Vzišla z viacerých kôl rokovaní so všetkými relevantnými účastníkmi - Ministerstvo vnútra, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financií i so samotnými motoristami. Našla sa dohoda takmer na všetkom. Znížili sme počet výkonových kategórií, zjednodušili a upravili sme tabuľku pohonov. Bohužiaľ, nenašla sa dohoda na skutočnom znížení poplatkov, teda na vplyve na verejné financie. Ako to už často býva, zástupcovia bývalej koalície nemajú vôľu dodržať urobenú dohodu. SaS dohody dodržiava a dodržiava vždy - vtedy keď je to pre nás výhodné, ale aj vtedy keď za trvanie na dohode, zožneme kritiku. Jednoducho dodržiavanie dohôd považujeme za základný kameň akejkoľvek spolupráce. Verím však, že nakoniec aj strany bývalej koalície dodržia dohodu a prijmeme riešenie, ktoré pomôže motoristom.

Pôvodná tabuľka výkonov má rozsah súm 33€ - 3900 €. Pozmeňujúci návrh poslanca Kremského ju menil na rozsah 33 € - 2400 € s účinnosťou od 1.1.2024. Môj pozmeňujúci návrh tabuľku výkonov upravuje na rozsah 33 € - 1000 €, s účinnosťou od 1.7.2023, takže pomôže občanom už v druhej polovici tohto roka. Dovtedy bude stále platný pôvodný stav, kde nové a novšie vozidlá platia extrémne vysoké registračné poplatky.

zdroj: Blog SME Marian VISKUPIČ