Jedným z problémov automobiliek u nás je vysoká fluktuácia zamestnancov medzi firmami. A ani sa nečudujem. Množstvo z nich totiž pracuje cez agentúry, kde sú doslova vykorisťovaní... Riešenie tohto problému je plne v rukách samotných automobiliek.

Viceprezident ZAP konštatoval, že: „Za 25 rokov sa nám nepodarilo vytvoriť iné odvetvie priemyslu, ktoré by slovenskú ekonomiku ťahalo. Prišli aj mnohí subdodávatelia, a to je konkurenčná výhoda pri lákaní ďalších automobiliek. To, nad čím by malo Slovensko rozmýšľať, je vytvoriť im podmienky, aby tu naveky zostali.“  Automobilky na Slovensku už druhý rok po sebe vyrobili viac ako milión automobilov. Po nábehu výroby Jaguar Land Rover pôjde toto číslo ešte vyššie. „Počítam, že celkový počet vyrobených áut ročne potom dosiahne 1.300 000. Na Slovensku je navyše miesto aj pre ďalšiu automobilku, ale už od Žiliny a Banskej Bystrice na východ. Najmä by bolo dobré mať investora z výroby nákladných automobilov. To by Slovensko posunulo o kúsok ďalej.“

Vraj nám osud Detroitu nehrozí

Závislosť slovenskej ekonomiky je od priemyselného odvetia veľká, no osud Belgicka, alebo amerického Detroitu nám údajne nehrozí. Ešte pred dvomi desaťročiami to však boli svetoví najväčší producenti áut na svete.

Duálne vzdelávanie bolo v minulosti na Slovensku bežné. Súčasnosť ukazuje, že aktuálny školský systém je nedostačujúci a to, čo tu pred desiatkami rokov fungovalo, bolo skvelé... 

„V Belgicku vznikol problém s cenou pracovnej sily. Tým, že sa stali centrom EÚ, personálne náklady vzrástli a výrobcovia áut to nedokázali ustáť. Naopak, perspektívy Detroitu boli enormné, lebo tam boli etablovaní všetci americkí výrobcovia v automobilovom priemysle, no doplatil na chýbajúcu kvalifikovanú pracovnú silu. Na Slovensku si tento problém uvedomujeme, a preto roky apelujeme na jej potrebu,“ konštatoval Holeček.

Školský systém dokáže pokryť potrebu automobiliek len z tretiny

V najbližších troch rokoch bude Slovensko potrebovať 14.000 nových zamestnancov na pokrytie potrieb zamestnávateľov v automobilovom priemysle. Podľa Holečka školský systém dokáže túto potrebu pokryť len z tretiny. „Zvyšok potrebujeme zohnať z iných zdrojov. Približne 5000 zamestnancov bude potrebné doviezť z iných krajín. Dovoz pracovnej sily je na preklenutie prechodného obdobia, kým nevyprodukujeme pracovné sily z vlastných zdrojov. Detroit padol aj na tom, že začal dovážať nekvalifikovanú pracovnú silu, a takto nechceme dopadnúť. V tejto súvislosti očakávame, že rezort práce začne z nezamestnaných robiť zamestnaných. Až 70.000 ľudí sa môže rekvalifikovať, pretože sa pomýlili pri voľbe svojho povolania. Sú zo zväčša nezamestnaní absolventi škôl.“  

Automobilky sa spoliehajú na duálne vzdelávanie, ktoré vidia ako jedinú možnosť zabezpečiť si do budúcnosti vzdelanú a kvalifikovanú pracovnú silu. „Pre budúci školský rok ponúkame 1200 školských miest v rámci duálneho vzdelávania. Otázne je, koľko sa ich reálne podarí naplniť.“

Dúfam, že si kompetentní uvedomujú odkázanosť ekonomiky na automobilový priemysel. 

Neviem, a radšej si ani nechcem predstaviť, čo by pre našu ekonomiku znamenal pád tohto odvetvia. Nevravím, že je zlé, že budeme mať 4 automobilky, ale je potrebné myslieť aj na zadné vrátka, ktorými by sme vedeli osloviť zahraničný kapitál...

Zdroj: Tasr/Tablet.tv