Aby náhodou nedošlo k omylu alebo dezinterpretácii vyznenia tohto článku, radi by sme hneď na začiatku zdôraznili, že nikto z nás nespochybňuje škodlivosť emisií oxidov dusíka, ani fakt, že k jeho vzniku prispievajú aj spaľovacie motory.

Problém je však v tom, že automobilová doprava je veľmi často terčom nezmyselných opatrení populistických politikov, ktorí v snahe zapáčiť sa svojim voličom robia rozhodnutia bez toho, aby ich mali podložené výskumom, respektíve tvrdými dátami.

Prečo sa nič nedeje

Niečo podobné sa stalo v Holandsku začiatkom roka 2020. Tamojší kabinet v marci posunul maximálnu rýchlosť zo 130 na 100 km/h na diaľniciach s odôvodnením, že doprava je zodpovedná za vysoké emisie NOx a je nutné niečo s tým urobiť.

Po nejakom čase sa novinári konzervatívneho denníka Trouw a ľavicovo-progresívne orientovaného týždenníka De Groene Amsterdammer začali zaujímať, aké sú účinky uvedeného opatrenia. Výsledok bol, že extrémne malé.

To zaujalo Národný ústav pre zdravie a životné prostredie (RIVM), Holandskú agentúru pre hodnotenie životného prostredia (PBL) a vysokú školu Wageningen University & Research, ktoré sa pustili do hlbšieho výskumu. Závery boli – mierne povedané – šokujúce...

Pátranie po vysokých emisiách dusíku ukázalo, že ich produkujú predovšetkým farmy zamerané na chov hydiny, pričom z prepočtov vyplynulo, že jeden jediný chovateľ bol zodpovedný za viac NOx, ako ich celé Holandsko ušetrilo na znížení rýchlosti na 100 km/h!

A bude to stáť ďalšie peniaze z verejného rozpočtu

Novinári celkovo zverejnili zoznam 25 fariem, ktoré vypúšťajú najviac emisií dusíka a spôsobujú relatívne najvyššie škody. Ukázalo sa, že chovateľ moriek (24 tisíc kusov) v obci Ermelo má 61-krát vyššie NOx ako priemerný chovateľ dobytka. Práve táto konkrétna farma ročne vyprodukuje viac dusíkatých emisií, ako predstavovala 12-mesačná úspora Holandska po obmedzení motoristov.

Už minulá vláda, ktorá rýchlosť znížila, nakoniec naznačila, že účinky zníženia tempa zo 130 na 100 km/h „boli sklamaním“. Nový kabinet však neostal len pri tom. Súčasná koalícia už oznámila, že vráti rýchlosť na diaľniciach na pôvodnú hranicu. A mnohí sú (právom) naštvaní, že to bude zase len vyhadzovanie verejných peňazí.