Ako získať potrebnú nálepku MaxxMotion?

Možnosť získať prémiové palivo zadarmo dostane každý zákazník OMV, ktorý bude mať na skle vozidla umiestnenú nálepku MaxxMotion. Na jej získanie stačí v období od 18. januára 2016 do 28. februára 2016 natankovať na ktorejkoľvek zo 63 zúčastnených čerpacích staníc OMV aspoň 25 litrov prémiového paliva.

OMV rozdáva prémiové MaxxMotion

Samotná akcia prebieha od 1. do 28. februára. OMV bude v spolupráci s Rádiom Expres vyzývať poslucháčov na zapojenie sa do online hlasovania na stránke www.omv.sk/tankovaniezadarmo. Kde sa nachádza čerpacia stanica, ktorá získala najviac hlasov, sa poslucháči dozvedia z vysielania rádia. Od tej chvíle začne plynúť hodinový limit, počas ktorého bude na zvolenej čerpacej stanici možnosť natankovať do osobného vozidla až 30 litrov prémiového paliva OMV MaxxMotion úplne bezplatne.

Akcia „Tankujte MaxxMotion palivá zadarmo“ bude prebiehať od 1. do 28. februára, vždy dvakrát v kalendárnom týždni po jednej hodine na jednej čerpacej stanici OMV. Spolu so spotrebiteľskou akciou bude prebiehať aj súťaž pre členov bonusového klubu OMV SMILE & DRIVE. Člen, ktorý pri získaní nálepky vyplní aj súťažný leták, bude zaradený do žrebovania o jedno z troch vozidiel Mercedes-Benz GLC. Auto môže získať na používanie počas víkendu, jedného týždňa alebo jedného mesiaca.

Prémiový rad palív MaxxMotion od OMV obsahuje špeciálne aditíva, vďaka ktorým dosahuje omnoho vyššiu kvalitu, než akú si vyžadujú štandardy. Pridané zložky udržiavajú palivové systémy motora čisté a okrem toho odstraňujú i nahromadené usadeniny a nečistoty z ventilov a vstrekovačov paliva. Výsledkom je lepšia ochrana motora a jeho predĺžená životnosť.

Účinky palív MaxxMotion sú ovplyvnené aj vozidlom, správaním vodiča a technickým stavom motora a sú založené na porovnaní so štandardnými palivami bez aditív, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky podľa slovenských noriem kvality paliva STN EN 590 a STN EN 228.