Podľa siete autocentier AAA Auto je dôsledkom tohto zákona presun obchodu so stočenými vozidlami na Slovensku do „šedej zóny“ medzi bežných občanov, tzv. na ulicu.

Stočené kilometre nezmizli

Novela zákona o stáčaní kilometrov, ktorá je v platnosti od 1.3.2016 mala priniesť na trh jazdených vozidiel konečne poriadok. Zákon má však niekoľko medzier. Najväčším problémom je, že predaj automobilov s upravenými kilometrami je zakázaný len pre právnické osoby a živnostníkov. Zákon sa netýka len autobazárov, ale aj bežných firiem a živnostníkov. V prípade porušenia zákona hrozí pokuta (od 3000 €) a autobazárom aj odňatie licencie.


Fyzické osoby (nepodnikatelia) môžu aj naďalej predávať automobily, kde počet najazdených kilometrov nesedí s údajom na odometri. Podľa siete autocentier AAA Auto je dôsledkom tohto zákona presun obchodu so stočenými vozidlami na Slovensku do „šedej zóny“ medzi bežných občanov, tzv. na ulicu. Rizikovosť nákupu vozidla na inzerát mimo „štátom kontrolovaný“ autobazár sa tak na Slovensku radikálne zvýšila.

Nečakaným dopadom novely je tiež radikálne zníženie hodnoty jazdených vozidiel radových občanov. Podľa odhadov spoločnosti Cebia je v SR asi 1 až 1,2 milióna stočených áut, z toho väčšina v držaní bežných ľudí. Keďže už nie je možné tieto vozidlá inzerovať a ani predávať v autobazároch, očakáva sa výrazný pokles ich cien. Škodu na jednom upravenom vozidle odhadujú experti na 2500 eur, to znamená celkovú odhadovanú škodu vo výške 2,5 miliardy eur.


AAA Auto nemusí pravidlá pre obchod s jazdenými vozidlami meniť, pretože sa odhaľovaniu stočených vozidiel venovali už niekoľko rokov predtým, než bol návrh zákona na svete. Podľa všetkého sú dostatočné k tomu, aby riziko predaja stočeného vozidla znížili na absolútne minimum, napriek tomu AAA Auto upozorňuje, že odhalenie stočenky môže byť často viac než komplikované. Vozidlo pri výkupnom procese kontrolujú pracovníci v desiatkach databáz, aby si overili pravosť najazdených kilometrov. Najväčší autobazár na Slovensku tak odmieta na výkupe 65-75% vozidiel.


K stáčaniu kilometrov dochádza najmä pri dovoze automobilov, ešte pred kontrolou originality. Takúto manipuláciu je potom častokrát náročné odhaliť. Spoločnosť AAA Auto podala už niekoľko podnetov na prešetrenie. Podľa dostupných informácií zatiaľ nebola uložená žiadna pokuta ani odňatie licencie.