Spoločnosť carVertical uskutočnila prieskum v 22 krajinách Európy a USA, aby zistila, ako miestne vlády pristupujú k podvodom so stočenými kilometrami a aké príslušné predpisy prijímajú. Podľa všetkého sa prístup k podvodom so stočenými kilometrami v jednotlivých krajinách výrazne líši: od žiadnej legislatívy až po maximálnu pokutu 300 tisíc eur vo Francúzsku či až 8 rokov odňatia slobody v Chorvátsku.

Na Slovensku sú podvody súvisiace so stáčaním kilometrov nezákonné. Na dodržiavanie tohto ustanovenia dozerá Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), ktorá môže každému, kto takúto službu poskytuje, uložiť pokutu od 5 000 do 50 000 eur. V prípade opakovaného zistenia môže byť pokuta až dvojnásobne vyššia a podvodník môže prísť o živnostenské oprávnenie.

Okrem toho môže fyzickej osobe hroziť odňatie slobody až na 2 roky. Konečné rozhodnutie sudcu však môže závisieť od mnohých faktorov a väčšinou sa podvodníci vyhnú prísnym trestom, upozorňuje carVertical. To platí nielen pre Slovensko, ale aj pre iné krajiny. Hoci sú zákony prísne napríklad aj v susednom Česku, za falšovanie stavu najazdených kilometrov ešte nebol nikto stíhaný.

Na Slovensku platia jedny z najprísnejších zákonov v Európe o stáčaní tachometrov, ale počet podvodov zostáva naďalej vysoký.

Chýba silný precedens a uplatňovanie trestov za podvody s odometrami

Pre porovnanie, v Česku bolo na platforme carVertical preverených 5,1 % áut, ktoré mali stočené kilometre, v Poľsku 4,9 % a na Slovensku 4,5 %. To naznačuje, že legislatíva páchateľov od podvodov neodrádza.

Ak by sa hypoteticky zaviedla pokuta 3 000 eur za stáčanie kilometrov a všetci, ktorí nejakým spôsobom stočili počet najazdených kilometrov akéhokoľvek vozidla, by boli trestne stíhaní, Slovensko by mohlo získať až 47 miliónov eur ročne. Vzhľadom na to, že skutočná pokuta za takýto trestný čin je až takmer 17-krát vyššia, ide o pomerne zdržanlivý príklad, dôvodí carVertical.

Právny precedens s prísnym trestom by navyše mohol odradiť ostatných páchateľov. Maximálne tresty vrátne pobytu vo väzení zvyčajne nikto nedostane. Medzi bežnejšie sankcie patria pokuty.

Zdroj: carVertical / foto: cz.depositphotos.com