Tesla upravila servisné plány pre Model S a uviedla nové pre Model X. 

Nové servisné plány sú síce drahšie, ale zahŕňajú viac služieb a obsahujú vylepšenia hardvéru. Doteraz mali majitelia novej Tesly po doručení auta 60 dní na zakúpenie plánu údržby. Po novom na to budú mať 12 mesiacov, alebo 20 000 km, v prípade nového i jazdeného vozidla. V ponuke sú plány na 3 a 4 roky. 

Doteraz majitelia Tesly platili za 4 roky servisovania predplatné 2200 €. Na rok 700 €. Nové sadzby sú nasledovné... 

Model S RWD: 

-    Ročný servis (rok 1-4): 500€; 775€; 500€; 925€       Spolu 2700€
-    Trojročný balík 1675€ + 925€ za štvrtý rok               Spolu 2600€
-    Štvorročný balík 2500€


Model S AWD

-    Ročný servis (rok 1-4) 600€; 775€; 500€; 925€         Spolu 2800€
-    Trojročný balík 1750€ + 925€ za štvrtý rok                Spolu 2675€
-    Štvorročný balík 2600€ 


Model X

-    Ročný servis (rok 1-4) 675€; 900€; 600€; 1050€       Spolu 3225€
-    Trojročný balík 2000€ + 1050€ za štvrtý rok              Spolu 3050€
-    Štvorročný balík 2975€

Doteraz pri servisnej prehliadke napojili diagnostiku a odstránili zistené poruchy. No nové plány zahŕňajú zdarma aktualizácie, ktoré vedú k zvýšeniu výkonu či spoľahlivosti. Tesla tiež aktualizuje podmienky záruky. Do nich zahrnula aj asistentov jazdy. Štandardne na svoje výrobky ponúka záruku 4 roky/80 000 km a 8 ročnú záruku na batérie a pohonnú jednotku. Servisné prehliadky nie sú povinné a nie je nimi ovplyvnená platnosť záruky. Čo všetko servisné kontroly zahŕňajú, nájdete na oficiálnych stránkach Tesla.