Keďže Mirai neprodukuje žiadne lokálne emisie, rozhodla sa automobilka čistiť vzduch po ostatných. Preto na propagáciu tohto auta vyvinula špeciálne billboardy. Ich povrch je potiahnutý vinylom s vrstvou oxidu titaničitého na povrchu. Oxid titaničitý v tomto prípade slúži ako katalyzátor. Pomocou neho prebieha reakcia oxidu dusičitého zo vzduchu s kyslíkom a mení sa na dusičnan. Aby táto reakcia prebehla, je potrebná vlhkosť, svetlo a prúdenie vzduchu. Toyota tieto billboardy rozmiestni v Los Angeles a v San Franciscu, kde ich bude 37. Automobilka spočítala, že od 3. apríla do 28. mája billboardy odstránia oxidy dusíka z 5 285 konvenčných áut.

Zdroj: motortrend