V meste koncipovanom ako „obytné laboratórium“ budú trvalo žiť obyvatelia a výskumní pracovníci, ktorí tu budú testovať a vyvíjať rôzne technológie, napríklad v oblasti autonómnych systémov, robotiky, osobnej mobility, inteligentných domácností a umelej inteligencie v reálnom prostredí.

„Vybudovanie kompletného mesta na zelenej lúke – dokonca aj v takomto malom meradle – je jedinečnou príležitosťou na rozvoj technológií budúcnosti vrátane digitálnych operačných systémov pre infraštruktúru mesta. Vďaka vzájomnému prepojeniu a komunikácii ľudí, budov a vozidiel prostredníctvom dát a senzorov budeme môcť testovať technológiu prepojenej umelej inteligencie vo virtuálnom i reálnom prostredí a tým maximalizovať jej potenciál,“ uviedol Akio Tojoda, prezident spoločnosti Toyota Motor Corporation.

Obyvateľmi budú zamestnanci s rodinami a vedci

Toyota má v pláne osídliť Woven City zamestnancami a ich rodinami, manželskými pármi na dôchodku, maloobchodníkmi, hosťujúcimi vedcami a partnermi z iných firiem. Pre začiatok sa počíta s 2000 ľuďmi, pričom toto číslo má s ďalším rozvojom mesta narastať.

Toyota predloží otvorenú pozvánku na spoluprácu s ďalšími partnermi z komerčnej i akademickej sféry a vyzve záujemcov z radov vedcov a výskumníkov z celého sveta, aby sa so svojimi projektmi tiež zapojili do tohto jedinečného inkubátora v podobe reálneho prostredia.

„Vítame všetkých záujemcov o zlepšovanie nášho budúceho spôsobu života, aby využili výhody tohto jedinečného výskumného ekosystému a pripojili sa k nám v rámci úsilia vytvoriť lepší spôsob života a zaistiť mobilitu pre všetkých,“ uviedol Akio Tojoda.

Návrh mesta Woven City zverila Toyota dánskemu architektovi Bjarkemu Ingelsovi, generálnemu riaditeľovi spoločnosti Bjarke Ingels Group (BIG). Tím jeho spolupracovníkov v BIG sa môže pochváliť radom prestížnych projektov – od návrhu mrakodrapov v San Franciscu a Vancouveri cez World Trade Center č. 2 v New Yorku až po novú centrálu firmy Google.


Návrh mesta s minimálnym vplyvom na životné prostredie


Súčasťou generálneho plánu mesta je tiež určenie spôsobu využitia jednotlivých komunikácií s rozdelením do troch kategórií: len pre rýchlejšie vozidlá, pre pomalšie prostriedky osobnej mobility v kombinácii s chodcami, resp. pre pešie korzovanie chodcov podobne ako v parku. Všetky tri typy ulíc sú vzájomne popretkávané tak, aby tvorili organickú sieť, ktorá prispeje k rýchlejšiemu testovaniu autonómnych technológií.

Mesto je navrhnuté ako plne udržateľné s budovami prevažne z dreva kvôli minimálnemu vplyvu na životné prostredie s využitím tradičných japonských stolárskych postupov v kombinácii s automatizovanými výrobnými technológiami. Strechy budú pokrývať fotovoltaické panely na výrobu elektriny zo slnečného žiarenia; tá sa bude využívať spoločne s energiou vyrobenou pomocou vodíkových palivových článkov. Toyota má v pláne začleniť do celého mesta i prírodné prvky vrátane prirodzenej vegetácie a pestovania rastlín pomocou hydropónie.

Obydlia budú vybavené najmodernejšími asistenčnými technológiami, napríklad prvkami automatizácie domácností na pomoc v každodennom živote. Domácnosti budú využívať prostriedky umelej inteligencie na báze senzorov, ktoré budú sledovať zdravotný stav obyvateľov, plniť základné potreby a prispievať k zlepšeniu všedného života. Projekt bude príležitosťou ako bezpečne a presvedčivo nasadiť technológie konektivity v integrovanej a spoľahlivej podobe.

Dopravu zabezpečia autonómne vozidlá s nulovými emisiami

Na cestovanie obyvateľov po meste budú slúžiť len plne autonómne vozidlá s nulovými emisiami, pohybujúce sa po hlavných dopravných tepnách. Prepravu a dodávky tovaru naprieč celým mestom zaistia autonómne vozidlá Toyota e-Palette, ktoré poslúžia i ako flexibilné mobilné predajne.

Na stretávanie členov komunity budú k dispozícii parky v jednotlivých obvodoch, veľký centrálny park na odpočinok a tiež centrálne námestie.

Spustenie výstavby mesta je naplánované na začiatok roku 2021.