Fluktuácia a spokojnosť zamestnancov v slovenských výrobných závodoch svetových automobiliek sú dnes veľmi sledovanými ukazovateľmi. Ich úroveň sa totiž odráža v efektivite výroby, ktorá môže v hraničných hodnotách nakoniec rozhodnúť o odchode toho ktorého výrobcu zo Slovenska do krajiny s lacnejšou pracovnou silou. A keďže Slovensko už dávno nepatrí medzi krajiny s najlacnejšou pracovnou silou v regióne, musí bojovať celkovou efektivitou výroby. A tá vo veľkej miere závisí aj od spokojnosti a fluktuácie zamestnancov.

Volkswagen stále vedie

Pri porovnávaní miery odchodu zamestnancov, teda fluktuácie, medzi jednotlivým slovenskými továrňami sa už dlhodobo najlepšie umiestňuje slovenský výrobný závod koncernu Volkswagen v Devínskej Novej Vsi. A s mierou fluktuácie na úrovni 3 % sa na čelnej priečke v spokojnosti drží aj v súčasnosti. Podľa šéfa Moderných odborov VW, Zoroslava Smolinského, sa situácia pred časom výrazne zhoršila, ale po stabilizácii trhu a výroby sa opäť vrátila do normálu. Odrazom vzniknutej situácie bol aj zvýšený nábor zahraničných pracovníkov, ktorí nie vždy spĺňali potrebné kvalifikačné a výkonnostné kritériá. Smolinský tiež dodáva, že lojalita zamestnancov VW sa bude ešte zlepšovať, k čomu by mali v dnešnej, z pohľadu konvenčnej automobilovej produkcie neistej doby, prispieť aj stabilita a zaistenie pracovného miesta.

Volkswagen v Devínskej Novej Vsi má dlhodobo najstabilnejší pracovný kolektív.

KIA aj PSA v závese

Juhokórejský koncern vykázal vo svojom výrobnom závode v Tepličke nad Váhom fluktuáciu na úrovni 11,8 % (za rok 2018). V tomto roku sú zatiaľ čísla podobné, čo svedčí o stabilizácii výrobného prcesu. Podľa hovorcu spoločnosti Kia Motor Slovakia, Jána Žgravčáka, má však miera fluktuácie dlhodobo klesajúcu úroveň. Podobne ako Kia je na tom aj výrobný závod PSA v Trnave. Automobilka presné číslo nezverejňuje, uvádza len, že miera fluktuácie presahuje 10 %. Peter Švec z PSA zároveň upozorňuje, že toto číslo výrazne závisí aj od fázy, v ktorej sa podnik práve nachádza. Pred začiatkom výroby nového modelu sa zvyšuje, zatiaľ čo po stabilizácii výroby dochádza k jeho poklesu.

Kia v Tepličke nad Váhom fluktuáciu zamestnancov dlhodobo znižuje. V roku 2018 bola tesne pod 12-percentnou úrovňou.

Jaguar Land Rover neplní očakávania ľudí

Z pohľadu spokojnosti zamestnancov je na tom zatiaľ suverénne najhoršie nitriansky výrobný závod Jaguar Land Rover. Miera fluktuácie jeho zamestnancov sa pohybuje na úrovni 37 %. Okrem pomerne nízkych platov to má samozrejme aj súvis s rozbehom výroby, čo je fáza spojená s náborom nových zamestnancov a stabilizáciou výrobných procesov. Hodnota 37 % je každopádne vysoká a to, že nie je všetko s kostolným poriadkom dokazujú aj členovia Moderných odborov, ktorí od vedenia závodu požadujú zvýšenie miezd o 15 %. Hovorkyňa závodu JLR v Nitre, Miroslava Remenárová, k fluktuácii uviedla, že nábeh nového závodu je vždy komplexným a náročným procesom spojeným s hromadným náborom, v ktorom venujú významnú pozornosť aj integrácii nových zamestnancov. Aj preto považujú súčasnú úroveň fluktuácie zamestnancov za skreslenú a treba si počkať na jej hodnotenie za dlhší časový úsek.

Výrobný závod JLR v Nitre zatiaľ očakávania zamestnancov príliš nenaplnil. Požadujú 15-percentné zvýšenie platov.

Ani nízka fluktuácia, prekvapivo, neprospieva

Veľká fluktuácia závodom komplikuje výrobu, pretože znamená stratu spojenú s vyškolením ľudí, ktorí podnik následne opúšťajú a zároveň spôsobuje nutnosť zaškolenia nových pracovníkov. Negatívny dopad má aj na samotné pracovné kolektívy, ktoré sa nestihnú zastabilizovať. Situácia zároveň neprospieva ani medziľudským vzťahom na pracovisku, ktorým sa dnes opäť začína venovať zvýšená pozornosť.

Podľa portálu Profesia.sk je úroveň fluktuácie do 10 % prirodzeným javom nevybočujúcim zo štandardov. Ak však začne číslo prudko stúpať, niečo nie je v poriadku. Paradoxne, ani príliš stabilný kolektív bez obmeny však veci neprospieva. Ak je podnik dlhodobo bez novej pracovnej sily, môžu doterajší zamestnanci strácať kontakt s okolím a nemajú prehľad o externom prostredí v sektore, čo môže viesť k výrazným stereotypom a dlhodobo jednostrannej práci znižujúcej výslednú efektivitu. Aj tu však podľa Nikoly Richterovej z portálu Profesia.sk veľmi záleží na konkrétnom podniku, jeho zameraní a špecializácii zamestnancov. Toto tvrdenie sa tak nemusí automaticky vzťahovať na všetky výrobné podniky.