Ambiciózne ciele EÚ v oblasti predaja elektrických áut je jedna vec, no ich reálne plnenie je vec druhá. Ako sa už dlhší čas ukazuje, problémom totiž nie je nedostatok elektromobilov na trhu, ani ich kvalita či v prípade štátnych dotácií dokonca ani cena (pre určitú skupinu zákazníkov), problémom je nedostatočná infraštruktúra, ktorá je momentálne najslabším článkom celej európskej mobility. Zainteresované inštitúcie preto vyzývajú EÚ, aby prijala rázne opatrenia na urýchlenú výstavbu verejných nabíjacích staníc. Automobilky aj ekológovia spočítali, že pre potreby zamýšľaného počtu elektrických áut na európskych cestách potrebuje Európa už v roku 2024 až milión verejných nabíjacích staníc.

Dostupné ako tankovanie benzínu

Za iniciatívou a väčším tlakom na výstavbu verejných dobíjacích staníc stojí Asociácia európskych výrobcov automobilov (ACEA), ekologická organizácia Transport & Environment (T&E) a Európska spotrebiteľská organizácia BEUC. „Európske automobilky sa usilujú o prechod na e-mobilitu, úspech tohto obrovského úsilia však vážne ohrozuje oneskorenie výstavby nabíjacej infraštruktúry v EÚ. Európska komisia musí preto veľmi rýchlo prijať opatrenia a stanoviť záväzné ciele pre zrýchlenie budovania dobíjacej infraštruktúry v členských štátoch,“ hovorí prezident ACEA, Oliver Zipse. Do boja za infraštruktúru sa pripája aj riaditeľka spotrebiteľskej organizácie BEUC, Monique Goyensová: „Nabíjanie elektrických áut musí byť rozvanko jednoduché ako tankovanie benzínu pri konvenčných autách. Cestou k získaniu dôvery spotrebiteľov je dostatočná a pohodlná nabíjacia infraštruktúra. EÚ sa musí postarať aj o prehľadné zobrazovanie taríf za kilowatthodinu a dostupnosť platobných metód.“ Naráža tým na neprehľadnosť v cenách tankovania a veľa praktických problémov spojených s nabíjaním elektromobilov. 

EÚ nie je len Nórsko a Holandsko, ale aj zvyšné štáty

„Ak to s globálnym otepľovaním myslíme vážne, musíme urýchlene prejsť na elektrické pohony. Pre urýchlenie tohto prechodu však potrebujeme všadeprítomné a jednoduché nabíjanie nielen v Nórsku a Holandsku, ale v celej Európe,“ hovorí William Todts z T&E a poukazuje na problém nerovnomerného rozloženia nabíjacích staníc v rámci EÚ. To je ďalší problém, s ktorým sa musí EÚ popasovať. Kým nebude dostatočná infraštruktúra aj v menej rozvinutých členských štátoch EÚ, nie je od nich možné vyžadovať rovnakú mieru elektrifikácie dopravy a sankcionovať ich za neplnenie príliš ambicióznych cieľov EÚ. V každej krajine by sa mal brať do úvahy aj počet súkromných nabíjacích staníc a z toho vyplývajúca potreba verejných dobíjacích miest.

zdroj: The Times, Nasdaq